Nieuwdorp

Nieuwdorp is een middelgroot dorp. Het heeft ongeveer 1200 inwoners. Veel inwoners hebben werk in het nabijgelegen Sloegebied.
Het dorp werd gesticht in 1642 na inpoldering van de West-Kraaijert. Nieuwdorp heeft een mooie dorpsring uit de zeventiende eeuw. De Gereformeerde kerk uit 1841 staat in het midden. Er is ook een wat nieuwer gedeelte. Het verenigingsleven is zeer actief. Dit is goed te zien op nationale feestdagen.

Geschiedenis

Nieuwdorp moet als woongemeenschap in een hoek van de West-Kraaijertpolder zijn ontstaan. Vlak na de drooglegging van de schorren in 1642. Het stuk polder, waar de landmeters de contouren van het plein hadden uitgezet, was als landbouwgrond ongeschikt. Het lag ingesloten tussen de nieuwe zeedijk en een afgedamde kreek. Zestig jaar later stonden op het dorp zo'n twintig huisjes om het plein gegroepeerd. Er was een herberg, een smidse en een wagenmakerij.

Nieuwdorp is nooit een zelfstandige gemeente geweest. Wel hebben de inwoners enkele keren geprobeerd zich van 's-Heer Arendskerke af te scheiden. Er was geen kerk, geen school, zelfs geen molen om het graan te laten malen. Voor al die zaken moest men naar het naburige  's-Heerenhoek. Pas in de loop van de negentiende eeuw kreeg Nieuwdorp meer voorzieningen. Daarna groeide de bevolking in een vrij snel tempo. Om die toename op te vangen, ontstonden bewoningsconcentraties, zoals de Citadel en Coudorp. In de eerste helft van de twintigste eeuw groeide Nieuwdorp uit tot een echt dorp.

Dorpshuis

Verenigingsgebouw 'Ammekore'
Hertenweg 2
4455 TL Nieuwdorp
tel. (0113) 612997

Voorzitter Ammekore Nieuwdorp
De heer Peter van Netten
06-40425097
pvnetten@zeelandnet.nl

Beheerder:
dhr. H. Kopmels
Pr. Beatrixstraat 19
4455 AR Nieuwdorp
tel. (0113) 613796 / 06-11277652

Dorpsraad

Secretaris Hans Luteijn
0113-612487
reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Informatie van de dorpsraad Nieuwdorp vindt u op www.dorpsraadnieuwdorp.nl.