Nieuwe postcoderoos in Borssele

In 2020 is er een postcoderoosproject in Borssele van start gegaan. Er zijn 226 zonnepanelen geplaatst bij de firma Klinkerduijn. Naar aanleiding van diverse gesprekken met bewoners van de dorpskern in Borssele is het plan ontstaan om nog een postcoderoos te realiseren. Postcoderoos is het investeren in zonnepanelen op het dak van een ander omdat het niet mogelijkheid is om zonnepanelen op uw eigen dak te plaatsen of omdat u ze simpelweg niet mooi vindt.

Het Zonne Collectief Zeeland heeft inmiddels een dakeigenaar bereid
gevonden zijn dak beschikbaar te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze postcoderoos is met name bedoeld voor woningeigenaren in het dorp Borssele die onder het ‘beschermd dorpsgezicht’ vallen. Op deze manier kunnen zij ook profiteren van zonne-energie. Inwoners van dat gebied krijgen voorrang bij de toewijzing van de certificaten.

Zonne Collectief Zeeland heeft voor dit project een SCE subsidie aangevraagd met als doel het project in het tweede kwartaal van 2022 te realiseren. De precieze uitvoering van het project is afhankelijk van het wel of niet toekennen van de subsidie. De uitslag wordt begin februari 2022 verwacht. In die periode wordt ook een informatieavond georganiseerd, uiteraard met in achtneming van de dan geldende coronamaatregelen. De volgende postcodes zijn onderdeel van de postcoderoos en kunnen nu al inschrijven of hun interesse kenbaar maken:
 

4441/4451/4453/4454/4455/4456


Meer informatie vindt u op www.zonnecollectiefzeeland.nl. Hier kunt u zich ook inschrijven. Heeft u verder nog vragen dan kunt u telefonisch contact opnemen via 06-18193017.