NIEUWS | Piet Sinke aangesteld als omgevingsmanager kernenergie

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei stelde per 1 juli Piet Sinke aan als omgevingsmanager voor de regio Zeeland. Hij onderhoudt de contacten met inwoners, bedrijven en overheden voor de ontwikkelingen rond kernenergie in Zeeland, zoals de mogelijke bouw van twee kerncentrales. Piet combineert deze werkzaamheden met zijn huidige rol als omgevingsmanager voor het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ).

Piet is per mail bereikbaar via contact.kernenergie@minezk.nl