Nisse

Nisse is één van de kleinste kernen van de gemeente. Het is ook één van de mooiste. Het wordt wel omschreven als 'een parel in het nationaal landschap'. Het dorp heeft een prachtig centrum. Het heeft dan ook het predikaat 'beschermd dorpsgezicht'. De eerste vermelding van het dorp dateert uit 1205. Het oudste deel van het dorp is het voormalig kasteelterrein. De kasteeltuin is landelijk bekend. De voormalige kasteelhoeve staat aan Dorpsplein 25.
De gotische kerk dateert uit de vijftiende en de toren uit de veertiende eeuw. De kerk heeft een bijzonder mooi interieur.

Nisse heeft een prachtig dorsplein.  Er omheen staan fraai gerestaureerde woningen. Op dit plein staat een 'vaete', een vroegere drinkplaats voor het vee. Ook vindt u er een muziektent en een dorpspomp uit 1750. Aan de Zuidweg staat nog een poort uit de achttiende eeuw. Deze hoorde bij het vroegere slot Ter Nisse. De prachtig aangelegde tuinen van het kasteel zijn allang verdwenen. De resten van de grachten en waterpartijen zijn nog steeds zichtbaar in het landschap.

Nisse ligt in het midden van een groot weidegebied met landbouw en fruitteelt. Aan de zuidzijde ligt een 'hollebollig' weidegebied. Dit is omzoomd door meidoornheggen. Dit gebied, 'De Poel', is één van de mooiste delen van Zeeland. Als wandelgebied is het dan ook zeker aan te bevelen.

In Nisse is een rijk verenigingsleven. Dit blijkt onder andere uit de dorpskrant. Deze komt vier keer per jaar uit. Het dorp geniet grote bekendheid vanwege het schaapscheerdersfeest. Dit wordt op de derde zaterdag in juni gehouden. Op deze dag worden de schapen geschoren en is er veel te beleven. In het tweede weekend van juli is het muziekevenement Pastorale au Parvis. Dit is een evenement van groots formaat. U kunt ook de kaasboerderij bezoeken of het trekkermuseum. En tot besluit komt u tot rust bij bakkerij/theetuin Jikkemiene.

Geschiedenis

Nisse heeft een rijke geschiedenis. Het dorp is van een uitzonderlijke schoonheid. Het ligt in een waardevol cultuurlandschap. Op het eiland Zuid-Beveland ontstond op een strategische plaats aan de Zwake een kleine nederzetting. Het werd tegen het water beschermd door een breed schorrengebied, dat als een vooruitstekende neus de Zwake in stak. Gerbennesse groeide uit tot het welvarende dorpje Nisse.

De plaatselijke adellijke boerenfamilie stierf in de mannelijke lijn uit. Hierna werden leden van het geslacht Van Borselen met de Heerlijkheid Nisse beleend. Tot aan het eind van de vijftiende eeuw werd het kasteel in Nisse door de Van Borselens als zomerverblijf gebruikt. Daarna kwam Nisse nog enige tijd toe aan de heren Van Bourgondië. Uiteindelijk kocht een adellijk geslacht uit Goes de ambachtsheerlijke rechten en ging zich Van der Nisse noemen.

Veel zaken in en om Nisse herinneren nog steeds aan die adellijke bezitters. Bijvoorbeeld die hoge middeleeuwse kasteelberg, het grachtensysteem van de achttiende eeuwse siertuin en de immens grote kerk. In die kerk liggen de grafstenen van de voorname edelen, gegoede burgers, pastoors en predikanten. Smallegange beschreef het dorp in 1696 als 'hebbende een lank vierkant plein, met een groote schoone kerk, versiert met een hooge tooren.'

Dorpshuis

Verenigingsgebouw ' 't Durpsuus'
Dorpsplein 28
4443 AE Nisse
Telefoonnummer: (0113) 649596

Voorzitter:
Dhr H. Maat
Van der Poest Clementstraat 38
4443 AM Nisse
06 3648 5911

Beheerder:
Petra van ‘t Westeinde
Telefoon: 06 57738409
e-mail: durpsuusnisse@hotmail.com

Dorpsraad

Voorzitter
T. van der Sluijs
theo@nisse-info.nl
tel: 06 28 13 5526

Secretariaat
Mevr. W. Vos
Schuurhoek 15
4443 AS  Nisse
dorpsraad@nisse-info.nl