Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld – Net op zee Nederwiek 1

Voor het project Net op zee Nederwiek 1 werkten het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT het afgelopen jaar aan de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarin staat welk tracé wordt onderzocht en welke milieuonderzoeken worden uitgevoerd voor het op te stellen milieueffectrapport. De definitieve NRD is onlangs vastgesteld door de minister voor Klimaat en Energie. Dit betekent dat de onderzoeken naar milieueffecten nu officieel van start kunnen gaan.

Tegelijkertijd met de NRD worden ook het voorbereidingsbesluit en het participatieplan gepubliceerd. Het voorbereidingsbesluit is nodig om ervoor te zorgen dat in het projectgebied geen ontwikkelingen plaatsvinden die het voorkeurstracé straks kunnen belemmeren. Het is dus een ruimtelijke reservering. In het participatieplan staat op welke manier EZK en TenneT de omgeving bij het project willen betrekken de komende periode.

Alle documenten - de vastgestelde NRD, het voorbereidingsbesluit en het participatieplan - zijn te vinden op www.rvo.nl/nederwiek-1