Oekraine

De gemeente Borsele betuigt haar steun aan het Oekraïense volk. Voor het gemeentehuis hangt de Oekraïense vlag als teken van onze betrokkenheid. Op deze pagina meer informatie over het registreren van vluchtelingen bij de gemeente, onderwijs voor kinderen en jongeren, opvang van vluchtelingen in de gemeente en antwoorden op veel gestelde vragen.

Registreren vluchtelingen bij gemeente

Wij adviseren personen met de Oekraïense nationaliteit zich in te schrijven in de BasisRegistratie Personen (BRP) op het adres waar zij (tijdelijk) verblijven. Dit moet wel een adres zijn waar ze zich ook in kunnen schrijven. Dit kan bijvoorbeeld niet een hotel zijn. Na een inschrijving ontvangt de persoon een BurgerServiceNummer (BSN). Hiermee kan hij/zij een rekening openen, een zorgverzekering afsluiten en eventueel aanspraak maken op een uitkering.

Registratie kan alleen op afspraak in het gemeentehuis in Heinkenszand. U kunt een afspraak maken door te bellen met het team Burgerzaken via 0113 - 23 83 83.

Heeft de persoon die zich wil registreren een geldig reisdocument, geboorteakte, trouwakte of scheidingsakte in bezit, dan deze graag meenemen naar het gemeentehuis. Meer informatie over het inschrijven leest u op de website van de Rijksoverheid

Opvang van vluchtelingen

In de regio zetten we ons samen met inwoners en vrijwilligers in voor de opvang van vluchtelingen. De dertien gemeenten in Zeeland moeten samen 2000 vluchtelingen opvangen. In Borsele zijn diverse particulieren die vluchtelingen opvangen, waarvoor dank. Als gemeente vangen we momenteel (kleinschalig) vluchtelingen op in Heinkenszand en Nieuwdorp. 

Bekijk op het dashboard actuele cijfers over opvang van vluchtelingen in Zeeland

Onderwijs

De kinderen die vanuit Oekraïne gevlucht zijn en in Nederland verblijven hebben recht op onderwijs, maar bovenal is het op dit moment belangrijk om een veilige plek te bieden, waarbij er ruimte is om met andere kinderen te spelen en iets van regelmaat op te pakken. 

Het onderwijs aan deze kinderen kan het beste georganiseerd worden binnen de bestaande structuren van het nieuwkomersonderwijs. Binnen deze structuren kunnen bestaande kennis en expertise optimaal benut worden. In regio's waar de bestaande voorzieningen, ook in opgeschaalde variant, onvoldoende zijn, wordt er ingezet op tijdelijke onderwijsvoorzieningen. Die tijdelijke voorzieningen worden ondersteund en begeleid door bestaande nieuwkomersscholen. Op de Bevelanden gaan de scholen dit op de volgende manier organiseren.

  • kinderen tot zes jaar worden opgevangen op de basisscholen in de huidige woonplaats van de kinderen. 
  • kinderen tussen 6 en 12 jaar gaan naar de taalklassen(nieuwkomersonderwijs). Albero organiseert deze klassen in samenwerking met de verschillende besturen. Albero zal tijdelijke voorzieningen voor deze taalklassen op verschillende plekken op De Bevelanden huisvesten. 
  • kinderen vanaf 12 jaar zullen naar internationale schakelklassen (ISK's) gaan.

Gestart wordt met taalklassen op de Tweemaster in Goes (bestaande school voor nieuwkomers onderwijs). Per direct is er nu plek op de Tweemaster.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen OBS De Tweemaster per e-mail tweemaster@alberoscholen.nl  of telefoonnummer 0113-213050.

Oproep kinderen vanaf 12 jaar voor ISK
Oekraïense kinderen vanaf 12 jaar mogen binnenkort naar de Internationale Schakelklas (ISK) in Middelburg. Neem hiervoor contact op met 0118-650540 of via de contactpersonen Astrid de Jong (xajg@iskw.nl) en Annemarie Verburg (xvrg@iskw.nl).

Rijden met Oekraïens rijbewijs in Nederland

Op de website van Rijksoverheid kunt u de laatste ontwikkelingen lezen rondom het gebruik van rijbewijzen uit Oekraïne. O.a. de vraag over geldigheid van Oekraïense rijbewijzen in Europese Unie (EU). En wat te doen als het rijbewijs kwijt is of gestolen.

Antwoorden op vragen

Veel antwoorden vindt u op de officiële pagina van de Rijksoverheid en op de website van vluchtelingenwerk. De meest actuele informatie leest u op:

Veel gestelde vragen

Op nederlandvoorvluchtelingen.nl maakt VluchtelingenWerk vraag en aanbod van initiatieven inzichtelijk. Ook is hier actuele informatie te vinden over de opvang van Oekraïners.

De stichting Help Oekraïne is een initiatief uit de regio. Meer informatie over hen op www.helpoekraine.nl

Op nederlandvoorvluchtelingen.nl maakt VluchtelingenWerk inzichtelijk waar men met vraag en aanbod terecht kan. Ook is hier actuele informatie te vinden over de opvang van Oekraïners.

Het is goed om te weten dat het Oekraïners in Nederland vrij staat te logeren bij vrienden, familie of kennissen. Oekraïense vluchtelingen mogen, in tegenstelling tot andere vluchtelingen, zonder visum legaal in Nederland blijven.  U kunt contact opnemen met Takecarebnb, een organisatie die bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen.

In de regio bereiden we ons voor op de opvang van vluchtelingen. De dertien gemeenten in Zeeland moeten samen 2000 vluchtelingen opvangen.
In Borsele zijn diverse particulieren die vluchtelingen opvangen, waarvoor dank. Als gemeente vangen we momenteel (kleinschalig) vluchtelingen op diverse plekken in de gemeente op. 

Bekijk op het dashboard actuele cijfers over opvang van vluchtelingen in Zeeland

Wij zoeken momenteel naar grotere locaties waar we - met eventueel kleine bouwkundige ingrepen - meerdere personen langdurig op een nette manier kunnen huisvesten. Bent u eigenaar van een locatie waar opvang mogelijk is? Neem dan contact met ons op via oekraine@borsele.nl onder vermelding van uw naam, contactgegevens, locatiegegevens, aantal personen dat u op kunt vangen en voor welke periode. Zodra wij een concrete vraag hebben naar extra opvangplekken, dan nemen wij contact met u op.

Geld geven kan bijvoorbeeld via Giro555. Doneer via Giro555 aan de actie van de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties voor Oekraïne. Zij bieden hulp aan slachtoffers van de oorlog. Met het geld zorgen zij in Oekraïne en omringende landen bijvoorbeeld voor onderdak, medische zorg, eten en schoon drinkwater. En ze zorgen dat die hulp snel bij de mensen komt die dat het meest nodig hebben.

Veel mensen willen goederen en kleding doneren voor Oekraïense vluchtelingen. Dat is hartverwarmend! Kijk op Spullen doneren voor vluchtelingen (vluchtelingenwerk.nl) voor meer informatie over wat er nodig is en waar het ingeleverd kan worden. 

Neem contact met ons op via oekraine@borsele.nl

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvanglocaties van Oekraïners. Op dit moment zijn de veiligheidsregio’s en gemeenten bezig met de inrichting van opvangplekken. Hier wordt gezorgd voor onderdak, voedsel, dagbesteding en zorg. Daarnaast vangen veel mensen zelf Oekraïense vluchtelingen op in huis.

Heeft opvang bieden gevolgen voor mijn toeslagen, uitkering of gemeentelijke belastingen?
Er is nog niet besloten wat voor verblijfsstatus Oekraïense vluchtelingen in Nederland krijgen. Daardoor is nog niet bekend hoe door de Nederlandse overheid zal worden omgegaan met de opvang van Oekraïners bij mensen thuis. Vangt u Oekraïense vluchtelingen thuis op? Op korte termijn hoeft u zich geen zorgen te maken over het effect op uw toeslagen, uitkering en gemeentelijke belastingen.

De regering maakt een regeling voor vergoedingen aan Oekraïense vluchtelingen. Deze ‘Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden en evacués Oekraïne 2022’ wordt uitgevoerd door de SVB. Met deze regeling kunnen de Oekraïense vluchtelingen, die onvoldoende middelen hebben, gebruik maken van:

  • een eenmalige vergoeding voor de aanloopkosten;
  • een wekelijkse toelage;
  • en een vergoeding voor gemaakte buitengewone kosten.

Een Oekraïense vluchteling is geen kostendelende medebewoner. Omdat het om noodopvang gaat, wordt een vluchteling niet als kostendelende medebewoner gezien.

Oekraïense vluchtelingen kunnen ook in aanmerking komen voor een ziektekostenverzekering en een WA-verzekering. Zij kunnen hierover contact op met de SVB.


Verschillende situaties
Ontvangt u een uitkering en heeft u, naast de vluchteling, geen andere kostendelende medebewoners? Dan wordt kostendelersnorm niet toegepast.
Heeft iemand al een kostendelersnorm voor een 3-persoonshuishouden, omdat er 2 kostendelende kinderen bij u wonen? Dan telt de vluchteling niet mee en blijft de kostendelersnorm voor een 3-persoonshuishouden geldig.
 

Wij adviseren personen met de Oekraïense nationaliteit zich in te schrijven in de BasisRegistratie Personen (BRP) op het adres waar zij (tijdelijk) verblijven. Dit moet wel een adres zijn waar ze zich ook in kunnen schrijven. Dit kan bijvoorbeeld niet een hotel zijn. Na een inschrijving ontvangt de persoon een BurgerServiceNummer (BSN). Hiermee kan hij/zij een rekening openen, een zorgverzekering afsluiten en eventueel aanspraak maken op een uitkering.

Registratie kan alleen op afspraak in het gemeentehuis in Heinkenszand. U kunt een afspraak maken via deze pagina op de website of bel met het team Burgerzaken via 0113 - 23 83 83.

Heeft de persoon die zich wil registreren een geldig reisdocument, geboorteakte, trouwakte of scheidingsakte in bezit, dan deze graag meenemen naar het gemeentehuis. Meer informatie over het inschrijven leest u op de website van de Rijksoverheid.

College van burgemeester en wethouders van Borsele: “Wij worden geraakt door de verschrikkelijke beelden uit de Oekraïne en het leed dat wordt veroorzaakt door deze oorlog. Het staat in schril contrast met de vrijheden die wij (soms) als vanzelfsprekend ervaren. Het is nauwelijks te bevatten dat dit zo dicht bij huis gebeurt. Wij leven mee met alle betrokkenen en met iedereen die zich verbonden voelt met de situatie en de mensen daar. Met alle Zeeuwse gemeenten zetten wij ons in om de mensen die uit deze ellende gevlucht zijn een veilig onderkomen te bieden.”

College van burgemeester en wethouders hijsen de Oekraïense vlag