Omgevingsloket

Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevings­wet in werking. Tot die datum kunt u aanvragen indienen via Omgevings­loket online. Daarna kan dat met het nieuwe Omgevings­loket. Meer informati­e

Als inwoner van Nederland wil je wonen en werken in een prettige leefomgeving. Maar Nederland is klein en dichtbevolkt. Dit betekent dat bijvoorbeeld een gemeente niet alles kan doen of goed kan vinden wat je als inwoner zou willen. De Omgevingswet helpt om te bepalen welke ideeën er wel of niet worden uitgevoerd in een bepaald gebied. Dit gaat in goed overleg met alle betrokkenen. Zo verbeteren we samen onze leefomgeving.

Kwaliteit boven alles

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt verschillende wetten over bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, wonen, energie, milieu, water en natuur. Er blijft maar één wet over. Deze wet komt met een handzaam pakket aan wet- en regelgeving. Hierdoor wordt het makkelijker om kansen en ideeën die de leefomgeving verbeteren, te realiseren. Heb jij als inwoner een goed idee? Door vroegtijdig in overleg te gaan met de gemeente weet je eerder én beter waar je aan toe bent.

Eén loket

Wil je weten of je een vergunning nodig hebt? Toets dit straks eenvoudig via een online loket: het omgevingsloket. Hier zie je ook welke regels er gelden op de locatie waar jij je idee wilt uitvoeren.