Omgevingsloket

Wat is het Omgevingsloket?

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd. Daarmee is er ook een nieuw Omgevingsloket. Dit loket vervangt de volgende loketten:

 • Omgevingsloket online (OLO)
 • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
 • Ruimtelijkeplannen.nl
 • Meldpunt bodemkwaliteit

Wilt u iets veranderen in uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? In het Omgevingsloket kunt u online checken of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid. Als dat zo is, dan kunt u ook via het loket de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. Het Omgevingsloket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar u iets wilt veranderen.

Waar kan ik het vinden?

Het nieuwe Omgevingsloket vindt u op omgevingswet.overheid.nl.

Wat kan ik daar vinden?

Het Omgevingsloket bestaat uit verschillende onderdelen:

Vergunningcheck

Met de Vergunningcheck kunt u vaststellen of u voor uw plan een vergunning nodig hebt, een melding moet doen of dat het vergunningsvrij is. De uitkomst kan ook zijn dat u contact op moet nemen met de gemeente. 
Deze check omvat veel vragen, maar we raden u aan dit proces toch te doorlopen. Het resultaat is namelijk dat u weet of u een vergunning aan moet vragen. De vergunningencheck omvat veel informatie over de regels op uw specifieke locatie in relatie tot uw wensen. Het doen van deze check helpt bij het vervolg van de uitvoering van de plannen en procedure.

Voor de vergunningencheck moet u de volgende stappen doorlopen:

 • Stap 1 - Locatie: 
  Selecteer de locatie waar u werkzaamheden wilt uitvoeren.
 • Stap 2 - Werkzaamheden: 
  Kies de aard van de werkzaamheden voor uw project.
 • Stap 3 - Beantwoord de vragen: 
  Doorloop de Vergunningencheck en beantwoord alle relevante vragen. Vragen die niet op uw situatie van toepassing zijn vervallen automatisch.
 • Stap 4 - Resultaat: 
  U ontvangt een overzicht waarin wordt aangegeven of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.
 • Stap 5 - Start een aanvraag: 
  Indien nodig kunt u direct vanuit de Vergunningcheck starten met een aanvraag. Uw locatie en activiteiten worden dan bewaard.

Laat u niet ontmoedigen door de hoeveelheid vragen die u moet beantwoorden. De Vergunningcheck is ontworpen om u en de gemeente te helpen bij een voorspoedige afhandeling van de procedure. Het biedt duidelijkheid waardoor u met vertrouwen aan uw project kunt beginnen.

Aanvragen

Hier stelt u digitaal een aanvraag of melding op en voegt eventuele informatie als tekeningen toe. U logt in met uw DigiD of eHerkenning. Hoe meer vragen u invult, hoe kleiner de kans dat uw project vertraging oploopt. Let op: het aanvragen van een vergunning kost geld. 
Zie hier de legesverordening.

Regels op de kaart

Hier ziet u welke regels er gelden per gebied of locatie. Vul uw adres in of zoek op de kaart.

Maatregelen op maat

Hier vindt u informatie over welke maatregelen u moet treffen om te zorgen dat u aan de regels voldoet.

Mijn Omgevingsloket

Hier vindt u een overzicht van uw (concept)aanvragen,  meldingen en informatieplichten.

Meer informatie

U kunt het Helpcentrum raadplegen waar u antwoorden kunt vinden op veelgestelde vragen over het gebruik van het Omgevingsloket.

Heeft u daarna hulp nodig bij het doen van de vergunningcheck, het opstellen van een aanvraag of melding, of wilt u een storing melden? U kunt met praktische en inhoudelijke vragen terecht bij team Vergunningen & Veiligheid, via cvp@borsele.nl of via het algemene telefoonnummer 0113-238383.