Omgevingsvergunning, aanvraag

Mogelijkheden

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • vergunningvrije bouwwerken: vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan een afscheiding tussen balkons, zonweringen of rolluiken, dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden. Meer hierover vindt u bij 'omgevingsvergunning, vergunningvrij'.
 • omgevingsvergunning voor het bouwen, reguliere procedure. Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure. Deze procedure is nodig in deze gevallen:
  • bij een grote afwijking van het bestemmingsplan
  • als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen
  • bij een monument. Meer hierover vindt u bij 'Monument, vergunning'
  • het gebouw wordt een dagverblijf voor kinderen of gehandicapten, of nachtverblijf (in de zorg, of hotel en recreatie); dit heeft te maken met de brandveiligheid

Wat moet ik doen?

U moet 1 of meer tekeningen (voorzien van maatvoering en op schaal) laten zien met daarop onder andere de volgende informatie:

 • de plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk
 • de bestemming van de ruimten en gebouwen
 • lengte- en dwarsdoorsneden
 • alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk
 • principedetails, dat zijn gegevens over het uiterlijk van het gebouw
 • materiaallijst en kleurschema's
 • een tekening van hoe het er nu uit ziet
 • hoe het bouwwerk eruit komt te zien (de hoofdlijnen of het principe van de constructie, inclusief berekeningen)
 • technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan het laatste Bouwbesluit.

Gaat u nieuwbouwwoningen bouwen? Of kantoren van 100m² of groter? Dan moet u een milieuprestatieberekening en een energieprestatieberekening toevoegen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. 
U moet de gevraagde tekeningen van zowel de huidige situatie als de gewenste situatie leveren. U kunt uw gegevens, tekeningen en formulieren ook elektronisch opsturen. Zorg ervoor dat de bestanden niet bewerkt kunnen worden ('alleen lezen' of 'read-only' bestanden).

Kosten

De kosten bestaan uit een percentage van de bouwsom. De hoogte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Contactgegevens

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online (OLO).
Als u zeker wilt weten of u een vergunning moet aanvragen, kunt u op het Omgevingsloket Online een vergunningcheck doen. Voordat u een vergunning aanvraagt adviseren wij u om eerst een conceptaanvraag in te dienen bij de gemeente. 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank