Omgevingsvergunning, Beeldkwaliteitsadvies (voorheen welstand)

U moet een positief beeldkwaliteitsadvies krijgen van de dorpsbouwmeester om een omgevingsvergunning te kunnen krijgen. Uw bouwplannen moeten namelijk aan de beeldkwaliteitseisen voldoen. Beeldkwaliteitseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze voorwaarden beschreven in de Beeldkwaliteitsnota Borsele. De dorpsbouwmeester kijkt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Het resultaat van het onderzoek schrijft de dorpsbouwmeester in het beeldkwaliteitsadvies.

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Lees hierover meer op de pagina 'omgevingsvergunning, aanvraag'.

Wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen als u al een aanvraag heeft ingediend. De dorpsbouwmeester toetst een keer in de twee weken alle ingediende bouwplannen aan de Beeldkwaliteitsnota Borsele.

Hoe werkt het?

De dorpsbouwmeester geeft advies tijdens het beeldkwaliteitsoverleg over uw bouwplan. U hoeft hier niet bij aanwezig te zijn. Dit advies krijgt u binnen een week schriftelijk (e-mail) toegestuurd.

De aanvragen of concept aanvragen die de woensdag voor het geplande overleg zijn ingediend worden behandeld in het daaropvolgende beeldkwaliteitsoverleg.

Let op

Als gevolg van vakanties of andere onverwachte zaken kan het incidenteel voorkomen dat de beeldkwaliteitsvergadering later in de week plaatsvindt. Voor de actuele vergaderdatum kunt u contact opnemen via de 0113-238383 of via cvp@borsele.nl.