Ondersteuning van een Meedenker

Heeft u hulp nodig in het dagelijks leven? U kunt dit vragen aan iemand die de weg weet in Borsele. Zo iemand heet een meedenker. Iedereen loopt wel eens tegen een situatie of probleem aan waar je alleen lastig uitkomt. Dat kan gaan over geldzaken, opvoeding, zorg aanvragen, wonen of werk. Het liefst wil je zelf aan de slag, maar je hoeft het niet alleen te doen!

Het is altijd fijn als er iemand meedenkt en je helpt de draad weer op te pakken. Hiervoor kunt u hulp vragen aan uw partner, familie, kennis of een vriend of een vriendin. Ook kunt u het vragen aan iemand die de weg weet in Borsele. Dit zijn de meedenkers. Een meedenker helpt je vragen helder te krijgen, gaat mee naar een gesprek met een instantie of denkt mee over passende hulp. Een meedenker wordt ook wel cliëntondersteuner genoemd.

Wat doet een meedenker?

Een meedenker geeft informatie en advies over maatschappelijke ondersteuning. Hij/zij kijkt met u mee en adviseert bij het nemen van lastige beslissingen. U kunt gebruik maken van een meedenker als u hulp/ondersteuning nodig hebt bij:

  • het aanvragen van zorg en ondersteuning;
  • het duidelijk maken van uw wensen voor onderwijs, werk, geldzaken, zorg, opvoeding of vrije tijd;
  • het meegaan naar gesprekken met gemeente of met werkgevers. Dat kan als er geen familielid of mantelzorger met u mee kan gaan;
  • het vinden van de juiste informatie;
  • de uitleg hoe een aanvraag verloopt;
  • het zoeken naar oplossingen/mogelijkheden voor uzelf en/of mensen uit uw eigen omgeving;
  • het kenbaar maken dat u het niet eens bent met de zorg of ondersteuning die u krijgt.

Voor wie zijn meedenkers?

Meedenkers zijn er voor iedereen, maar richt zich vooral op de kwetsbare burgers met een ondersteuningsbehoefte, zoals ouderen, mensen met psychische beperkingen, mensen met een functiebeperking en bij ziekte. Ook als u vragen heeft over iemand anders, al zorg/ondersteuning krijgt of mantelzorg geeft, kunt u gebruik maken van meedenker.

Hoe werkt het?

U kunt terecht bij het VrijwilligersHuis Borsele. We werken met een getrainde groep vrijwilligers die u kunnen helpen bij diverse vragen. De meedenker brengt samen met u in beeld wat u wel en niet kunt. Samen kijkt u wat nodig is zodat u zo zelfstandig mogelijk verder kunt. U kunt contact opnemen via info@vrijwilligershuis.nl of 0113-311999.

U kunt ook voor (cliënt)ondersteuning terecht bij SMWO (Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn). SMWO is ook telefonisch bereikbaar op het volgende nummer: 0113 – 277 111.

Meer informatie hierover is te vinden op de website: www.meedenkerszeeland.nl.