Organisatiestructuur

Bekijk onderstaande organogram voor onze organisatiestructuur. 

Organogram organisatie

Samenwerking in gemeenschappelijke regelingen

We werken als gemeente Borsele op vele vlakken samen met gemeenten en andere overheden. Door onze krachten te bundelen voor bepaalde taken en verantwoordelijkheden, kunnen we efficiënter werken, middelen beter gebruiken en specialistische kennis en kunde delen. Denk hierbij aan de publieke gezondheidszorg of milieudiensten. Die samenwerking geven we in veel gevallen vorm via zogeheten gemeenschappelijke regelingen. Veel uitdagingen stoppen niet bij de grenzen van de gemeente. Samen staan we sterker. Dat is uiteindelijk ook in het belang van onze inwoners.

Alle gemeenschappelijke regelingen in één oogopslag

De gemeente Borsele neemt deel aan tien gemeenschappelijke regelingen. Deze afbeelding laat in één oogopslag zien aan welke regelingen we deelnemen, welke taken die uitvoeren en wat het ons kost.
 

Schema Gemeenschappelijke Regelingen
Overzicht van de gemeenschappelijke regelingen waar Borsele aan deelneemt inclusief de bedragen