Oudelande

Oudelande wordt omringd door boomgaarden, akkers en begroeide dijken. Het heeft ongeveer 700 inwoners. Het is één van de kleinere dorpen van de gemeente. De leilinden langs de straten zijn herkenbaar voor het dorp. De vijftiende eeuwse kerk heeft een toren uit ongeveer 1400. Hier staat een oude kastanjeboom. Eromheen vindt u een zogenaamde 'klapbanke'. Hier werden (en worden) de dorpsroddels uitgewisseld. Oudelande is het eindpunt van de stoomtrein Goes-Borsele.

Geschiedenis

In het noordwestelijk deel van de polder Baarland was in de Middeleeuwen een kleine woongemeenschap. Het ontstond door het bedijken van een aantal poldertjes in de Zwake. Maar ook in de Westerschelde ten zuiden van het dorp werd nieuw land bedijkt. Al gauw was het oude land omgeven door nieuwe polders. Het was gesticht vanuit het veel oudere en belangrijkere dorp Baarland. Daardoor bleef Oudelande lang onder de invloed van dit buurdorp. Maar toen er meer inwoners kwamen groeide Oudelande uit tot een zelfstandige gemeente.

Het is altijd een agrarische woongemeenschap gebleven met een heel eigen identiteit. Smallegange schrijft in zijn in 1696 uitgegeven Cronyk: 'Oudelande is een goet en bequaem dorp, hebbende een fraaie kerk, met een hoogen dikken Toren'. Met deze ene volzin had hij het dorp goed getypeerd. Oudelande: wat huisjes rondom de kerk. Geen kasteel, haven, molen of meestoof.

Dorpshuis

Verenigingsgebouw 'D'n Ostpit'
Vanderbijlparkstraat 1
4436 AD Oudelande
tel. (0113) 548688
www.dorpshuis-oudelande.nl 

Beheerder:
Mevr. De Winter
0113-548688/ 06-50445826
E-mail: ostpit@zeelandnet.nl 

Dorpsraad

Voorzitter:
Richard de Koster
Leen Evertsestraat 17
4436AS Oudelande
Tel.: 06-53770668

Secretaris:
Marien Groen
Lindestraat 32
4436AJ Oudelande
Email: dorpsraadoudelande@gmail.com