Reageren mogelijk op energieproject Net op Zee Nederwiek 1

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT zetten de volgende stap in de procedure voor het energieproject ‘Net op Zee Nederwiek 1’. Dit project omvat de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding van het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee naar het Sloegebied in Borsele. Vanaf vrijdag 17 november zijn de ontwerpbesluiten van dit project in te zien. U kunt tot en met 28 december zienswijzen indienen. Ook kunt u een inloopbijeenkomst bijwonen in Heinkenszand.

De terinzagelegging van de ontwerpbesluiten start een week later, op 24 november . Dit omdat de kennisgeving in de Staatscourant niet op tijd is geplaatst. Van 24 november 2023 tot en met 4 januari 2024 kunt u reageren op de ontwerpbesluiten door uw zienswijze in te dienen.

Inloopbijeenkomst

Het ministerie en TenneT organiseren op dinsdag 28 november tussen 19.00 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst in De Stenge, Stengeplein 1 in Heinkenszand. Daar kunt u uw vragen, suggesties of zorgen delen over dit project en andere Rijks-energieprojecten (Hoogspanningsverbinding 380 kV Zeeuws-Vlaanderen, Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland, Net op zee Nederwiek 1, Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied, Programma VAWOZ, Bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele en mogelijke bouw twee nieuwe kerncentrales). Er is geen algemene presentatie. 

 

Meer informatie

Meer informatie over ‘Net op Zee Nederwiek 1’ vindt u op: www.netopzee.eu en www.rvo.nl/nederwiek-1.

Kaartje tracé Nederwiek 1