Regels & verordeningen

Hier kunt u zoeken naar de regelingen van de gemeente Borsele opĀ www.overheid.nl. Onder regelingen worden in ieder geval verstaan de verordeningen en andere algemeen verbindende voorschriften. Tevens is daar een aantal beleidsregels te vinden. De regelingen zijn "geconsolideerd". Dat wil zeggen dat iedere latere wijziging is verwerkt in de oorspronkelijke tekst. Het beste kunt u als zoekterm in titel de naam van de regeling invullen. Let op, de vermelding van een jaartal in de naam wil zeggen dat de regeling in dat jaar is vastgesteld, maar het is heel goed mogelijk dat de regeling ook in volgende jaren blijft gelden.

Regelgeving zoeken

Regelgeving zoeken

Direct naar de website

Legesverordening 2022

Legesverordening 2022

Direct naar de website