Rioolheffing

Algemene informatie over rioleringen, rioolheffing en kosten

In de 15 dorpen van Borsele ligt bijna 170 km vrij verval riolering. Bij deze riolering loopt afvalwater onder afschot naar het diepste punt. Van daaruit wordt het naar de zuivering verpompt. In het buitengebied ligt 72 km drukriolering met 360 pompjes.

Kosten

Jaarlijks wordt er ongeveer € 2.1 miljoen besteed aan onderhoud, verbetering, klimaatbestendig maken van de openbare ruimte, vervanging, inning van de rioolheffing en exploitatie van riolering. De kosten worden betaald uit de rioolheffing, een bestemmingsheffing waar alle kosten die te maken hebben met de riolering, grondwater en regenwater uit betaald worden. De heffing mag niet meer bedragen dan de kosten voor het onderhoud.

Rioolheffing

De rioolheffing wordt opgelegd aan de eigenaren en gebruikers van de riolering op basis van waarde van het eigendom en het waterverbruik van de bewoners. In 2023 was de gemiddelde rioolheffing in Borsele ongeveer € 180 per aansluiting, een van de laagste in Zeeland. 

Aan het waterschap betaalt u voor de zuivering van het afvalwater de verontreinigingsheffing. Deze is deels afhankelijk van het aantal inwoners of de vervuiling van het afvalwater.

Vragen en verdere informatie

Voor meer informatie over de rioolheffing en de heffingen aan het waterschap kijkt u op de website van Sabewa.

Als u vragen heeft over uw rioolaansluiting, grondwater, regenwater, klimaatsverandering etc. dan kunt u verder zoeken op deze site. Komt u er niet uit dan kunt u contact opnemen met team Leefomgeving (0113) 238383 over dit onderwerp.