's-Heer Abtskerke

's-Heer Abtskerke telt ruim 520 inwoners. Het dorp ligt in het natuurgebied de Poel op een kreekrug. Het ligt aan de rand van het zogenaamde 'Ganzengebied'. Het dorp is vernoemd naar de abten van de abdij in Middelburg. Zij bezaten in de middeleeuwen de macht over het dorp. In het ganzengebied vinden 's winters tienduizenden ganzen rust en voedsel. De nacht brengen ze door op het Veerse Meer of op de Oosterschelde.

De kerk is een rijksmonument. Het staat in het midden van de mooi bewaard gebleven dorpskern. Het bestaat uit een éénbeukig schip. Het is gebouwd in gotische stijl in de vijftiende eeuw. De aanpandige toren met forse steunberen is een klokgebouw uit 1400. Hij is versierd met zogenaamde 'spaarvelden'. Voor de kerk is een 'vaete', vroeger gebruikt als drinkplaats voor het vee. Er zijn veel verenigingen. Het dorp heeft een verenigingsgebouw en een tennisbaan.

Geschiedenis

Sinds 1816 is ‘s-Heer Abtskerke verbonden met Sinoutskerke en Baarsdorp. Daarvoor vormden deze twee gehuchten samen een zelfstandige heerlijkheid. Deze ontstond in de twaalfde eeuw, toen de monniken van Sint Bavo Zuid-Beveland ingepolderd hadden. Uit deze tijd dateert de Grotedijk, die als een van de bloemdijken van Zuid-Beveland bekend staat. Door een dubbele dijkdoorbraak in het verre verleden zijn twee wielen ontstaan bij Baarsdorp. Deze idyllische meertjes kan men vanaf de dijk goed zien. De geschiedenis van Sinoutskerke en Baarsdorp is ook op andere plekken zichtbaar in het landschap: In Baarsdorp ligt nog de kasteelberg, waarop tot in de 17e eeuw een kasteel stond. Ook is er nog het ommuurde veld waar ooit een gotisch kerkje stond.

In Sinoutskerke bevindt zich voorts een van de mooiste begraafplaatsen van Zuid-Beveland. Dit is de plek waar tot 1906 een middeleeuwse kerk stond. Net iets ten noorden daarvan ligt een vliedberg, zichtbaar als een verhoging in het landschap. In tegenstelling tot de berg in Baarsdorp, is dit geen kasteelberg. Het is een verhoging in het landschap waar men hoog en droog kon wonen zodat men in de winter geen last had van wateroverlast. Sinoutskerke is ook de plek waar het ganzenreservaat ligt. Een uniek gebied met authentiek landschap waar de natuurliefhebber zijn hart kan ophalen.

De kleine nederzetting Versvliet is gesticht op een kreekrug. Deze lag in een gebied van laaggelegen, grazige weilanden met een open verbinding naar zee. Versvliet groeide uit tot een klein dorp. De abt van de Middelburgse abdij kreeg er bepaalde rechten en bezittingen. Hij liet er een kerk bouwen en de naam van het dorp veranderde van Versvliet in 's-Heer Abtskerke. In de omliggende dorpen, zoals 's-Heer Arendskerke, werden de kerken juist veelal door adellijke heren gebouwd. Smallegange beschreef het dorp in 1696 als hebbende 'noch een fraeye Kerk, met een dikken hoogen Tooren.'

De bevolking van 's-Heer Abtskerke leefde van de landbouw. In 1694 woonden er slechts zeventien gezinnen. Er was voor middenstanders geen droog brood te verdienen. Ambachtslieden zoals een hoefsmid, een wagenmaker en een timmerman ontbraken dan ook. Er was zelfs geen broodbakker en geen herbergier. Kortom: 's-Heer Abtskerke vormde een kleine agrarische leefgemeenschap, die vrijwel zelfvoorzienend was. Alles buiten de eerste levensbehoeften moest in de omringende dorpen of de stad Goes gehaald worden.

Dorpshuis

Verenigingsgebouw 'Versvliet'
Van de Plasschestraat 33
4444 AG 's-Heer Abtskerke
tel. (0113) 312187

Beheerder:
mw. Martine Bauer
Gerbenesseweg 8
4443 AJ  Nisse
tel. 0113-312187
0655581488
versvliet@zeelandnet.nl

Dorpsraad

Secretariaat:
Dhr. N. Boogert
Van de Plasschestraat 19
4444 AG  ’s-Heer Abtskerke
Tel. 06-17430629
e-mail: dr.abtskerke@zeelandnet.nl