's-Heerenhoek

's-Heerenhoek heeft ruim 1900 inwoners. Het is één van de wat grotere kernen van onze gemeente. Het dorp is ontstaan na de inpoldering van de Borsselepolder in 1616. De vroegere naam van dit dorp was Calishoek. In het centrum van het dorp staat de Rooms-Katholieke kerk. De kerk is uit 1870 en in neogotische stijl gebouwd.

Het dorp heeft veel uitgaansmogelijkheden. Vooral de jongeren komen er graag. Ook is het een plaats waar het goed carnaval vieren is. Het dorp heet tijdens carnaval Paerehat. De grote optocht op zondagmiddag trekt steeds meer belangstellenden. Het dorp kent een zeer boeiend en rijk geschakeerd verenigingsleven. Het voorzieningenniveau is hoog.

Geschiedenis

Op 12 mei 1616 werd het laatste gat gedicht in de ringdijk van de Borsselse polder. Al vrij snel na het droogvallen van de gronden werden in het meest noordelijke puntje van de nieuwe polder de eerste huisjes gebouwd. Dit gehucht kreeg de naam Calishoeck. Rond 1700 werd deze naam geleidelijk vervangen door 's-Heerenhoek.
Aanvankelijk viel het dorp zowel kerkelijk als bestuurlijk onder het naburige Heinkenszand. Kerkelijk werd men in 1655 zelfstandig en bestuurlijk moet dat omstreeks 1672 zijn gebeurd. Het was toen al een 'compleet' dorp met herbergen, een molen, een kerk en een school. Er waren neringdoenden en ambachtslieden. In het begin ontwikkelde het dorp zich binnen de Borsselse polder. Later kwam er ook bebouwing in de aangrenzende Kraaijertpolders.
Door de machtswisseling in 1795 werd de vrijheid van godsdienst een feit. Vrij snel daarna werd in 's-Heerenhoek een rooms-katholieke statie gesticht met een eigen pastoor en een kerkgebouw. De katholisering van het dorp verliep vervolgens vrij snel. In 1820 waren er evenveel katholieken als gereformeerden. Er kwam een katholieke lagere school, de tweede in Nederland (na Volendam).

Dorpshuis

Verenigingsgebouw 'De Jeugdhoeve'
Blikhoek 4
4453 BE 's-Heerenhoek
tel. (0113) 351615

Voorzitter:
Peter van Dijk
Burg. Timansweg 19
4453 CK 's-Heerenhoek
tel. (0113) 351630

Beheerder:
Sportfondsen
0113-351615

Dorpsraad

Secretariaat:

Stichting Dorpsraad 's-Heerenhoek
p/a Kapelaan Koningstraat 26
4453 BK 's-Heerenhoek
e-mail: dorpsheerenhoek@zeelandnet.nl

Informatie over de dorpsraad 's-Heerenhoek vindt u op www.heerenhoek.nl.