Samenstelling B&W

De burgemeester vormt samen met drie wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente. Dit wordt het college van burgemeester en wethouders (B&W) genoemd. De burgemeester wordt benoemd door de Kroon. De wethouders zijn gekozen door de gemeenteraadsleden. De burgemeester is voorzitter van het college. Het college vergadert iedere dinsdagochtend. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Van links naar rechts:
Kees Weststrate (wethouder)
Marga van de Plasse (wethouder)
Gerben Dijksterhuis (burgemeester)
Arno Witkam (wethouder)
Jack Jansen (gemeentesecretaris) 

Burgemeester Gerben Dijksterhuis

Foto van college B&W Borsele

Functie

 • Burgemeester
 • Raadsvoorzitter

Contactgegevens

E-mail: GMDijksterhuis@borsele.nl
Voor afspraken: burgemeestersecretariaat@borsele.nl

Portefeuilles

 • Zorgplicht Gemeentewet
 • Algemeen Bestuur
 • Openbare orde en integrale veiligheid
 • Handhaving
 • Bedrijfsvoering (P&O, ICT, Dienstverlening)
 • Economische Zaken (Havens en Industrie)
 •  Samenwerking / overheids- en burgerparticipatie

Nevenfuncties

Vice President GMF (Group of Municipalities with nucleair Facilities) (onbezoldigd)

Wethouder Kees Weststrate

Gerben Dijksterhuis

Functie

 • Wethouder
 • 1e loco-burgemeester

Contactgegevens

E-mail: CWeststratewethouder@borsele.nl
Voor afspraken: wethouderssecretariaat@borsele.nl

Portefeuilles

 • Ruimtelijke Ordening
 • Bouwen en Wonen
 • Handhaving
 • Volkshuisvesting
 • Dorpsvernieuwing
 • Monumenten
 • Buitendienst
 • Afval (incl. zwerfafval)
 • Dorpswethouder voor: Baarland, Borssele, ’s-Heer Abtskerke, Heinkenszand, Kwadendamme.

Politieke partij

SGP/ChristenUnie

Wethouder Marga van de Plasse

Kees Weststrate

Functie

 • Wethouder
 • 2e loco-burgemeester

Contactgegevens

E-mail: MCJvandePlasse-Nagelkerke@Borsele.nl
Voor afspraken: wethouderssecretariaat@borsele.nl

Portefeuilles

 • Werk en Inkomen

 • Sociaal Domein:

  • WMO                                

  • Welzijn en Zorg              

  • Jeugdzorg                          

  • Jeugdbeleid 

  • Ouderenbeleid 

  • Armoede- en schuldenproblematiek 

  • Inburgering                  

  • Beschermd Wonen

 • Kunst en Cultuur

 • Onderwijs

 • Sport

 • Dorpshuizen

 • Dorpswethouder voor: ’s-Gravenpolder, ’s-Heerenhoek, Lewedorp, Nisse, Ovezande. 

Politieke partij

CDA

Nevenfuncties

Secretaris stichting Focus Twee (onbezoldigd)

Wethouder Arno Witkam

Marga van de Plasse

Functie

 • Wethouder
 • 3e loco-burgemeester

Contactgegevens

E-mail: APWitkam@Borsele.nl
Voor afspraken: wethouderssecretariaat@borsele.nl

Portefeuilles

 • Financiën (incl. component Sociaal Domein)
 • Milieu en Duurzaamheid 
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Leefomgeving
 • Mobiliteit
 • Recreatie en Toerisme
 • Midden- en Kleinbedrijf (MKB)
 • Dorpswethouder voor: Driewegen, Ellewoutsdijk, Hoedekenskerke, Nieuwdorp, Oudelande. 

Politieke partij

PvdA

Nevenfuncties

 • Ambassadeur Delta Ride for the Roses (onbezoldigd)
 • Penningmeester Toerclub Arendskerke (onbezoldigd)

Gemeentesecretaris Jack Jansen

Arno Witkam

Functie

Gemeentesecretaris

Contactgegevens

E-mail: jmjansen@borsele.nl

Jack Jansen