Samenstelling B&W

De burgemeester vormt samen met drie wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente. Dit wordt het college van burgemeester en wethouders (B&W) genoemd. De burgemeester wordt benoemd door de Kroon. De wethouders zijn gekozen door de gemeenteraadsleden. De burgemeester is voorzitter van het college. Het college vergadert iedere dinsdagochtend. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Van links naar rechts:
Jack Jansen (Secretaris) 
Kees Weststrate (Wethouder)
Gerben Dijksterhuis (Burgemeester)
Marga van de Plasse (Wethouder)
Arno Witkam (Wethouder)

Burgemeester Gerben Dijksterhuis

Foto college

Functie

 • Burgemeester
 • Raadsvoorzitter

Contactgegevens

E-mail: GMDijksterhuis@borsele.nl
Voor afspraken: burgemeestersecretariaat@borsele.nl

Portefeuilles

 • Zorgplichten Gemeentewet
 • Algemeen Bestuur
 • Openbare orde en Integrale veiligheid
 • Bedrijfsvoering (P&O, Dienstverlening, Communicatie en ICT)
 • Samenwerking
 • Economische Zaken
 • Projecten: B2030 en SGB

Politieke partij

ChristenUnie

Nevenfuncties

Vice President GMF (Group of Municipalities with nucleair Facilities) (onbezoldigd)

Wethouder Kees Weststrate

Foto burgemeester Gerben Dijksterhuis

Functie

 • Wethouder
 • 1e loco-burgemeester

Contactgegevens

E-mail: CWeststratewethouder@borsele.nl
Voor afspraken: wethouderssecretariaat@borsele.nl

Portefeuilles

 • Ruimtelijke Ordening/Water (klimaatadaptatie)
 • Bouwen en Wonen
 • Volkshuisvesting
 • Dorpsvernieuwing en Monumenten
 • Buitendienst + Afval (incl. OLAZ)
 • Dorpswethouder voor: Borssele, 's-Heer Abtskerke, Hoedekenskerke, Oudelande, Ovezande

Politieke partij

SGP/ChristenUnie

Wethouder Marga van de Plasse

Foto Kees Weststrate

Functie

 • Wethouder
 • 2e loco-burgemeester

Contactgegevens

E-mail: MCJvandePlasse-Nagelkerke@Borsele.nl
Voor afspraken: wethouderssecretariaat@borsele.nl

Portefeuilles

 • Werk en Inkomen
 • WMO en Sociale Zaken
 • Welzijn en Zorg
 • Cultuur
 • Jeugd- en ouderenbeleid
 • Onderwijs
 • Sport
 • Dorpshuizen
 • Dorpswethouder voor: Baarland, 's-Heerenhoek, 's-Gravenpolder, Lewedorp, Nisse

Politieke partij

CDA

Nevenfuncties

Secretaris stichting Focus Twee (onbezoldigd)

Wethouder Arno Witkam

Foto Marga van de Plasse

Functie

 • Wethouder
 • 3e loco-burgemeester

Contactgegevens

E-mail: APWitkam@Borsele.nl
Voor afspraken: wethouderssecretariaat@borsele.nl

Portefeuilles

 • Financiën (incl. component Sociaal Domein)
 • Milieu en Duurzaamheid (incl. RUD en energietransitie)
 • Woonomgeving (wegen, groen, riolering)
 • Verkeer en Vervoer
 • Recreatie en Toerisme
 • Dorpswethouder voor: Driewegen, Ellewoutsdijk, Heinkenszand, Kwadendamme, Nieuwdorp

Politieke partij

PvdA

Nevenfuncties

 • Ambassadeur Delta Ride for the Roses (onbezoldigd)
 • Penningmeester Toerclub Arendskerke (onbezoldigd)

Gemeentesecretaris Jack Jansen

Foto Arno Witkam

Functie

Gemeentesecretaris

Contactgegevens

E-mail: jmjansen@borsele.nl

Foto Jack Jansen