Schimmel in spits kerktoren Maartenskerk 's-Gravenpolder

Uit onderzoek blijkt dat de spits van de kerktoren van de Maartenskerk aan de Bosseweide 1 in ’s-Gravenpolder waarschijnlijk aangetast is door schimmel. Schimmel tast een constructie in korte tijd ernstig aan. De stabiliteit van de spits kan daarom niet meer gegarandeerd worden. De spits wordt op dinsdag 26 juli 2022 gedemonteerd en vervoerd naar een werkplaats voor inspectie.

De toren in ’s-Gravenpolder is een Rijksmonument, gebouwd in de 14e eeuw. De gemeente Borsele is verantwoordelijk voor het onderhoud en behoud van de toren. Jaarlijks voeren Erfgoed Zeeland en een schildersbedrijf een gedetailleerde inspectie uit. De afgelopen jaren zijn een aantal reparaties uitgevoerd aan een stijl van de toren. Bij een inspectie in het najaar van 2021 bleek dat er meerdere beschadigingen aan diverse stijlen van de torenspits waren. Het afgelopen half jaar is er daarom extra onderzoek uitgevoerd.

Probleem

Meerdere stijlen van de torenspits laten tekenen van schimmel zien. De oorzaak hiervan is niet bekend. Mogelijk is er een probleem in de spits zelf. Omdat deze spits geen inspectievoorzieningen heeft, en daarom niet jaarlijks geïnspecteerd wordt, is dat momenteel niet met zekerheid te zeggen. Schimmel kan een constructie in korte tijd ernstig aantastten. De stabiliteit van de torenspits kan daarom niet meer gegarandeerd worden. De gemeente gaat daarom zo snel mogelijk over tot demontage van de torenspits.

Acties op de korte termijn

De torenspits moet voor het stormseizoen gedemonteerd worden. Een aannemer gaat dit werk op dinsdag 26 juli uitvoeren. Op deze dag wordt de directe omgeving afgezet. Een aannemer zaagt de stijlen van de spits door en takelt de torenspits op een vrachtwagen voor vervoer naar een werkplaats. De toren wordt daarna wind- en regendicht gemaakt. Na demontage wordt de torenspits aan een uitgebreide inspectie onderworpen. Pas dan is er meer duidelijkheid over de precieze oorzaak van de schimmel. Daarna kan gekeken worden welke werkzaamheden er nodig zijn om de torenspits zo snel mogelijk te herstellen en terug te plaatsen. Het kerkgebouw is in de tussenliggende periode veilig te gebruiken.


Tot het moment van demonteren houdt de gemeente het weer nauwlettend in de gaten. Als het harder gaat waaien dan windkracht 6, wordt de directe omgeving uit voorzorg afgezet.