Schoolkosten

Schoolkosten vanaf basisschool groep 1

GR de Bevelanden heeft een vergoeding voor ‘indirecte’ schoolkosten vanaf groep 1 in het basisonderwijs tot 18 jaar. Uw kind kan in aanmerking komen voor een vergoeding van een excursie/schoolreisje, sportkleding, schooltas en de huur van een schoolkluisje. Meer informatie over de vergoeding vanuit de bijzondere bijstand vindt u op www.grdebevelanden.nl/kindregelingen-kindpakket.

 Onderaan deze pagina leest u op welke manier u een van deze regelingen kan aanvragen via Stichting Leergeld.

Fiets- en reiskosten

Is er in uw gezin geen geld voor een fiets voor uw kind? Stichting Leergeld Oosterschelderegio werkt samen met organisaties in de buurt, zodat uw kind in de leeftijd van 4-11 jaar een goede tweedehands fiets kan krijgen. 

Gaat uw kind naar de middelbare school? Dan kan uw kind een fietspas krijgen van Stichting Leergeld. De ‘digitale pas’ heeft een waarde van maximaal €350,-. Met behulp van deze pas kan een kind zelf een (tweedehands) fiets uitkiezen bij bepaalde fietsenwinkels in de omgeving.

GR de Bevelanden heeft voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar twee vergoedingen:

  1. Vergoeding voor een fiets;
  2. vergoeding voor reiskosten voor schoolgaande kinderen waarbij de school niet om de hoek is.

Kijk op www.grdebevelanden.nl/fiets-en-reiskostenvergoeding-voor-schoolgaande-kinderen voor meer informatie.

 

Computer of laptop 

GR de Bevelanden heeft een vergoeding voor een computer, laptop of tablet. De regeling geldt voor schoolgaande kinderen vanaf groep 7 basisonderwijs tot 18 jaar. Per gezin kan één aanvraag worden gedaan. Op https://www.grdebevelanden.nl/bijzondere-bijstand vindt u  meer informatie.

Heeft u meer dan één kind en hebben ze allemaal een laptop nodig voor school? Neem dan contact op met Stichting Leergeld. 

 

Rekenmachine voor kinderen van 12 – 18 jaar 

Heeft uw kind voor school een grafische of andere bijzondere rekenmachine nodig? Stichting Leergeld kan u hiermee helpen. Dankzij deze vergoeding kan uw kind volop meedoen met de wiskunde-, reken- en/of economielessen. Op https://www.leergeldoosterschelderegio.nl/mogelijkheden/rekenmachine vindt u meer informatie. 

 

Squla voor kinderen van 4 – 12 jaar 

Met Squla oefenen kinderen spelenderwijs online met de lesstof van de basisschool. Misschien is dat voor uw kind ook fijn, maar heeft u hiervoor geen geld. Stichting Leergeld kan u een jaarabonnement op Squla aanbieden. Op die manier kan uw kind thuis nog extra oefenen voor rekenen, taal of met andere opdrachten van school. Op https://www.leergeldoosterschelderegio.nl/mogelijkheden/squla vindt u meer informatie. 

Bijles voor kinderen van 12 – 18 jaar 

Kan uw kind bijles gebruiken? Is wiskunde, geschiedenis, Engels of een ander vak erg moeilijk voor uw kind? En zou een docent het adviseren om bijles of huiswerkbegeleiding te volgen? Vraag dan bij Stichting Leergeld naar de mogelijkheden voor een bijdrage voor bijles en/of huiswerkbegeleiding. Op https://www.leergeldoosterschelderegio.nl/mogelijkheden/bijles vindt u meer informatie.

 

Studentenfonds voor kinderen van 16 – 18 jaar 

Gaat uw kind binnenkort naar een MBO-opleiding? Stichting Leergeld biedt mogelijkheden om uw kind financieel te ondersteunen. Zij kunnen uw kind aanmelden bij het Studentenfonds, waardoor een groot deel van de leermiddelen vergoed kan worden. Eén van de voorwaarden is echter wel dat uw kind een BOL-opleiding moet volgen. Op https://www.leergeldoosterschelderegio.nl/mogelijkheden/studentenfonds vindt u meer informatie. 

Vrijwillige ouderbijdrage basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Sinds 1 augustus 2021 geldt de Wet Vrijwillige Ouderbijdrage. Dit betekent iets voor de betaling van verschillende schoolkosten. Elke school vraagt aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Dat doen ze om bijvoorbeeld verzekeringen, vieringen, een musical of sportdagen te betalen.   

In het voortgezet onderwijs zijn er ook nog kosten die afhankelijk zijn van het leerjaar en de profielkeuze van uw kind. Bijvoorbeeld kosten voor excursies, schoolkampen, schoolreizen, kosten voor tweetalig onderwijs, een sportklas, brugklaskampen enz. Ook de basisschool vraagt soms nog een bijdrage voor schoolreizen en schoolkampen.

Door de nieuwe wet mag de school uw kind niet uitsluiten van activiteiten als u deze kosten niet kunt betalen. Dat betekent dat de school deze kosten dan moet betalen. Neem hierover contact op met de school van uw kind.  

Aanvragen kan op de website van Stichting Leergeld

Telefoonnummer Stichting Leergeld: 0113 – 76 41 48.

Direct naar de website Direct contact opnemen