Septictanks en afvalwater buitengebied

Hier leest u meer informatie over het hebben, vernieuwen of verwijderen van een sceptictank op uw perceel.

Verwijderen of buiten gebruik stellen van septictank - binnen de kom

Zolang de septictank niet verstopt is kunt u deze laten zitten. Buiten de kom is zuivering van water via een septictank of zuivering verplicht. De putten liggen op eigen grond en vormen een onderdeel van de huisriolering die in eigendom en beheer is van de eigenaar.

Volle septictank

In de loop der jaren raakt een septictank vol en kan verstoppen. Daarom is regelmatig onderhoud noodzakelijk. Sommige landbouw (loon)bedrijven bieden de dienst aan om de septic tank te legen tegen een redelijke vergoeding. In de dorpen zijn septictanks overbodig en kunnen buiten gebruik gesteld worden.

Septictank, verbeterde septictank of minizuivering

Woont u in het buitengebied en is uw huisriolering niet op de gemeentelijke riolering aangesloten? Dan komt uw afvalwater van het toilet waarschijnlijk via een septictank of beerput in de sloot. Als u nog geen zuivering IBA klasse 1, een verbeterde septictank, heeft dan moet u deze vóór 1 januari 2027 aanleggen. Deze IBA zal ook het overige afvalwater van de wasmachine, bad en vaatwasser zuiveren. Deze IBA heeft een inhoud van 6m3.

Vernieuwen oude septictank door zuivering

Als een deel van het afvalwater nog ongezuiverd geloosd wordt dan moet u vóór 1 januari 2027 de zuivering uitbreiden of vervangen. De kosten zijn voor de eigenaar. Er is een keuze uit de volgende zuiveringen:

  • Verbeterde septictank met een inhoud van 6m3, een VST of IBA-klasse 1
  • IBA-klasse 2 of 3

IBA staat voor individuele behandeling afvalwater. De klasse staat voor de mate waarin het afvalwater gezuiverd wordt. Hoe hoger het getal hoe beter de zuivering. Bij een IBA-klasse 2 en 3 wordt het afvalwater meestal apart belucht om de zuivering te verbeteren en te versnellen. Lees hier voor meer informatie.

Waarom geen drukriolering bij niet op de riolering aangesloten panden?

Na 1980 heeft de gemeente, met een Rijkssubsidie, clusters van woningen in het buitengebied op de drukriolering aangesloten. Uitsluitend huishoudelijk afvalwater wordt naar de dorpen afgevoerd. In Borsele zijn 670 panden niet op de riolering aangesloten. De kosten voor de aanleg van de riolering voor deze panden staan niet in verhouding tot de milieuwinst. Een plaatselijke zuivering is dan efficiënter. De gemeente heeft daar een vrijstelling voor de ‘zorgplicht rioleringen’. In onze gemeente beheert de gemeente geen IBA's.

Belasting aan het waterschap en de gemeente

Als u een betere zuivering aanlegt dan de minimale norm, de VST, dan heeft u recht op een lagere belasting, de verontreinigingsheffing van het waterschap. Op deze manier wordt u voor de hogere kosten gecompenseerd. Het waterschap kan u informeren over de voorwaarden: info@scheldestromen.nl of telefoon 088-2461000. 
Bij de aanleg van een IBA hoeft u geen rioolheffing te betalen. Aan de gemeente betaalt u alleen rioolheffing als u afvalwater via de gemeentelijke riolering loost.

Meer informatie

Voor meer informatie klik op onderstaand document of bel de heer Joosten van team Leefomgeving van de gemeente 06-52560925.