Start procedure bouw twee nieuwe kerncentrales

Het Rijk onderzoekt de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Borssele is een van de locaties die onderzocht wordt. Van 23 februari 2024 tot en met 4 april kunt u uw mening geven over de plannen.

Het kabinet wil in 2035 CO2-neutraal elektriciteit produceren. Kernenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan die doelstelling. Het Rijk onderzoekt daarom de bouw van twee nieuwe kerncentrales. De locaties die in eerste instantie hiervoor in beeld zijn, zijn de in 2022 aangewezen voorkeurslocatie Borssele en Maasvlakte I. In 2025 nemen de ministers een definitief besluit over de locatie.

 

Denk mee

Het Rijk vindt het belangrijk dat iedereen kan meedenken over de plannen voor deze nieuwe kerncentrales. Van 23 februari tot en met 4 april ligt het ‘Voornemen en voorstel voor participatie’ ter inzage. Hierin leest u wat het plan inhoudt, waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren. Tijdens deze periode kunt u het Rijk laten weten wat u van dit plan vindt. Zo kunt u bijvoorbeeld meedenken over mogelijke locaties voor de nieuwe kerncentrales, welke effecten u onderzocht wil hebben en manieren waarop u betrokken wil worden. Het document vindt u vanaf 23 februari op www.overkernenergie.nl.

 

Informatiebijeenkomsten

Heeft u vragen? Of wilt u meer weten? Kom dan naar een informatiebijeenkomst. Dat kan digitaal of op locatie. Aanmelden is niet nodig. De informatiebijeenkomsten zijn op:

  • maandag 26 februari digitaal op www.overkernenergie.nl van 20.00 tot 21.00 uur.
  • dinsdag 5 maart in de Stenge, Stengeplein 1, Heinkenszand van 19.00 tot 21.00 uur.
  • woensdag 6 maart in het Churchill Hotel, Churchilllaan 700, Terneuzen van 19.00 tot 21.00 uur.

 

Tijdens de digitale bijeenkomst kunt u vragen stellen via de chatfunctie. Tijdens de fysieke bijeenkomsten is er een informatiemarkt waar u vragen kunt stellen aan medewerkers van het Rijk. U kunt vrij in- en uitlopen. Ook vindt er een themagesprek plaats over de procedure van de bouw van de kerncentrale en wat kernenergie is. Dit gesprek vindt twee keer plaats: van 19.15 tot 19.45 uur en van 20.00 tot 20.30 uur. Voor het themagesprek is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt hiervoor aanmelden bij binnenkomst. Op de informatiemarkt vindt u ook informatie over het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) en de procedure. 

 

Meer informatie

Meer informatie over de bijeenkomsten leest u op www.overkernenergie.nl.