Starterslening woning

De gemeente Borsele verstrekt de Starterslening. Deze lening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten (koopsom en overige kosten) van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen (dit volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)). Om in aanmerking te komen voor deze lening gelden de volgende regels:

  • de lening is bedoeld voor het aanschaffen van een bestaande koopwoning;
  • de kosten voor het verkrijgen van een koopwoning zijn niet hoger dan € 190.000,- (koopsom), exclusief de overige kosten conform de NHG-norm;
  • de starterslening telt maximaal 20 procent van de verwervingskosten (koopsom en overige kosten). Dit met een maximum van € 30.000,-;
  • de aanvrager is niet eerder eigenaar geweest van een koopwoning en niet ouder dan 45 jaar.

Voor meer informatie over de voorwaarden kunt u contact opnemen met Petra Wouters op telefoonnummer 0113 23 84 60 of pwwouters@borsele.nl. U kunt ook op de website kijken van de SVn via: SVn Starterslening