Starterslening woning

De gemeente Borsele verstrekt de Starterslening. Deze lening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten (koopsom en overige kosten) van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen (dit volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Om in aanmerking te komen voor deze lening gelden de volgende regels:

  • de lening is bedoeld voor het aanschaffen van een bestaande koopwoning;
  • de kosten voor het verkrijgen van een koopwoning zijn niet hoger dan 75% van de NHG-grens. Dat is op dit moment €303.750,- (koopsom), exclusief de overige kosten conform de NHG-norm;
  • de starterslening telt maximaal 20 procent van de verwervingskosten (koopsom en overige kosten). Dit met een maximum van € 35.000,-;
  • de aanvrager is niet eerder eigenaar geweest van een koopwoning en niet ouder dan 45 jaar.

Verduurzamen van woning

Heeft u een starterslening, maar komt u nog tekort om uw woning te verduurzamen? Dan kunt u bovenop de €303.750,- , 6% van het maximale aankoopbedrag inzetten voor het verduurzamen van uw woning. De maximale koopsom is dan €321.975,-

Heeft u vragen?

Voor meer informatie over de voorwaarden kunt u contact opnemen met Romano van de Rakt op telefoonnummer 0113 238383 of rvanderakt@borsele.nl. U kunt ook op de website kijken van de SVn via: SVn Starterslening