Starterslening woning

Helaas is het budget van de gemeente Borsele momenteel ontoereikend om nieuwe Startersleningen te verstrekken. Als er nieuw budget beschikbaar is, leest u dit op onze website. We verwachten nog dit voorjaar hier meer over te weten.

De gemeente Borsele verstrekt de Starterslening. Deze lening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten (koopsom en overige kosten) van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen (dit volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Om in aanmerking te komen voor deze lening gelden de volgende regels:

  • de kosten voor het verkrijgen van een koopwoning zijn niet hoger dan 75% van de NHG-grens. De NHG-grens is op dit moment € 405.000,- dus een maximaal aankoopbedrag van € 303.750,- (koopsom);
  • de starterslening telt maximaal 20 procent van de verwervingskosten (koopsom en overige kosten). Dit met een maximum van € 35.000,- ;
  • de aanvrager is niet eerder eigenaar geweest van een koopwoning en niet ouder dan 45 jaar.

Verduurzamen van woning

Heeft u een starterslening, maar komt u nog tekort om uw woning te verduurzamen? Dan kunt u bovenop het maximale aankoopbedrag van €303.750,-  6% extra inzetten voor het verduurzamen van uw woning. Het maximaal aankoopbedrag is dan €321.975,-

Heeft u vragen?

Voor meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van de starterslening neemt u eerst contact op met de gemeente. Dit kan met Petra Wouters op telefoonnummer 0113 238383 of PWWouters@Borsele.nl. Wanneer u aanvraag is goedgekeurd, vraagt u vervolgens bij de SVn (stimuleringsfonds volkshuisvesting) de lening aan. Kijk voor meer informatie op de website: SVn Starterslening