Stookontheffing

Algemeen

Wanneer u als bedrijf of organisatie een vreugde- of kampvuur wil maken of ziek hout wil stoken, dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. Dit kan door een van de onderstaande formulieren in te vullen.

Algemene voorschriften

Aan de ontheffing zijn voorschriften verbonden. Na indienen wordt uw aanvraag getoetst op volledigheid. Als uw aanvraag volledig is en er geen strijdigheid is met de regelgeving, ontvangt u uw ontheffing binnen twee weken na indienen. De ontheffing wordt gepubliceerd. Tegen het verlenen van een ontheffing staat bezwaar en beroep open.

Algemene voorschriften

 • Op verzoek van een toezichthoudende ambtenaar dient u de stookontheffing te tonen.
 • U dient tijdens het stoken toezicht te houden en te zorgen voor een goed brandend vuur met zo weinig mogelijk rook.
 • U dient gevaar, schade en hinder voor de omgeving en omstanders te voorkomen.
 • U dient een brandblusmiddel voor onmiddellijk gebruik onder handbereik te hebben. (zoals brandblusapparaat, water, zand).
 • U draagt er zorg voor dat na het stoken het vuur geheel is gedoofd.
 • De stookplaats moet een onbrandbare ondergrond (o.a. zand, bestrating) hebben.
 • De brandstapel mag niet eerder dan 10 dagen voor het stoken worden opgebouwd.

Voorschriften periode

 • Ten minste één uur voor aanvang van het stoken dient de alarmcentrale / milieuklachtenlijn (0118-412323) in kennis gesteld te worden.
 • Stoken is verboden bij regen, mist of ernstige smog.
 • Stoken is verboden bij windkracht > 5 Beaufort.

Voorschriften materiaal bij ontheffing vuur stoken vreugdevuur

 • U mag alleen schoon afvalhout stoken. Voorbeelden van schoonafvalhout zijn schone paletten en snoeihout. U mag geen geïmpregneerd of geschilderd afvalhout stoken.
 • Er mogen geen andere afvalstoffen dan die in de aanvraag worden genoemd, worden gestookt.
 • Het hout moet uitwendig droog zijn.
 • Ter bescherming van de bodem mag u geen gebruik maken van vloeibare brandstoffen en/of vaste milieuverontreinigende (afval) stoffen. U mag deze stoffen niet op de stookplaats voorhanden hebben.
 • De verbrandingsresten moeten binnen 7 dagen na het stoken op een milieuverantwoorde wijze afgevoerd worden. Bij voorbeeld via uw bedrijfsafvalcontainer. U bent geen particulier. U mag niet op de milieustraat aanbieden. U mag niet aanbieden in de grijze restafvalcontainer.  

Vraag hier een ontheffing aan voor het stoken van een vreugdevuur. 

Voorschriften materiaal bij ontheffing vuur stoken ziek hout

 • U mag alleen ziek hout stoken. Wortels en boomstammen mogen niet worden verbrand.
 • Er mogen geen andere afvalstoffen dan die in de aanvraag worden genoemd, worden gestookt.
 • Het hout moet uitwendig droog zijn.
 • Ter bescherming van de bodem mag u geen gebruik maken van vloeibare brandstoffen en/of vaste milieuverontreinigende (afval) stoffen. U mag deze stoffen niet op de stookplaats voorhanden hebben.
 • De verbrandingsresten moeten binnen 7 dagen na het stoken op een milieuverantwoorde wijze afgevoerd worden. Bij voorbeeld via uw bedrijfsafvalcontainer. U bent geen particulier. U mag niet op de milieustraat aanbieden. U mag niet aanbieden in de grijze restafvalcontainer.

Vraag hier een ontheffing aan voor het stoken van ziek hout.