Subsidie verwijderen asbestdak

Algemeen

Verwijderen asbest

Vanaf 2024 geldt er in Nederland voor particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen een verbod op asbestdaken. Het verbod heeft betrekking op asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Het geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. In de periode 2016-2024 moeten eigenaren van asbestdaken het asbest laten verwijderen. Hiervoor zijn ze zelf verantwoordelijk.

De gemeente Borsele streeft ernaar om de dorpskernen volledig asbestvrij te maken. Dit is ingegeven vanuit milieu- en veiligheidsoverwegingen. Potentiële (brand)risico’s zijn in de dorpen groter dan in het buitengebied. Om eigenaren van asbestdaken te stimuleren hun asbestdak in de dorpen te verwijderen heeft de gemeente Borsele een subsidie beschikbaar. De subsidieregeling richt zich specifiek op de asbestdaken binnen de bebouwde kom grenzen. De exacte regels die horen bij deze subsidiemogelijkheid kunt u vinden in de Subsidieverordening Asbest van het dak Borsele 2016. Onder "subsidie aanvragen" kunt u de verordening downloaden. 

Voor het verwijderen van een asbestdak gelden regels en voorwaarden. Een asbestdak met een maximale oppervlakte van 35 vierkante meter mag door een particulier zelf worden verwijderd, mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden.

Een asbestdak groter dan 35 vierkante meter mag alleen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden verwijderd.

Bedrijven dienen het asbest altijd te laten verwijderen door een daartoe gecertificeerd bedrijf. De verwijdering van asbest moet altijd vooraf worden gemeld bij de gemeente Borsele. U kunt via het Omgevingsloket een melding indienen.

Hieronder kunt u een keuze maken wat voor u van toepassing is.

Ik heb een asbestdak van maximaal 35 vierkante meter

Als u een asbestdak met een oppervlakte van maximaal 35 vierkante meter heeft mag u dit zelf verwijderen.

Voor het verwijderen van het asbestdak moet er een sloopmelding worden gedaan bij de gemeente Borsele. Deze melding doet u minimaal 1 week voor het verwijderen van het asbest.  U doet de melding online via het Omgevingsloket. Gebruik hiervoor uw DigiD. Als de melding compleet is krijgt u vervolgens van de gemeente een ontvangstbevestiging.  Tevens ontvangt u een afleverbon waarmee u kosteloos de verwijderde asbestplaten kunt inleveren bij de milieustraat aan de Polenweg in Nieuwdorp. Het asbest dient wel verpakt te zijn in stevig dubbel doorzichtig plastic of verpakkingsmateriaal. Bij Hubo XL in ’s-Gravenpolder is het juiste verpakkingsmateriaal verkrijgbaar. Ook kun het verpakkingsmateriaal aanschaffen bij de milieustraten van de Zeeuwse Reinigingsdienst. Kijk voor meer informatie op de website. 

De afleverbon wordt bij aflevering van het asbest ondertekent door een medewerker van de milieustraat. Dit is uw bewijs van inlevering. Met dit bewijs van inlevering kunt u 50 euro subsidie krijgen van de gemeente.

Via het  online formulier vraagt u subsidie aan. Als bijlage bij de aanvraag voegt u een kopie van uw bewijs van inlevering. De gemeente controleert uw aanvraag. Als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet ontvangt u 50 euro.

Het dak dat u gaat plaatsen na het verwijderen van het asbestdak kunt u in veel gevallen zonder vergunning plaatsen. Als u tevens het dak gaat isoleren en/of overige veranderingen aan het gebouw wilt toepassen informeert u bij de Gemeente Borsele naar de mogelijkheden. 

Ik heb een asbestdak groter dan 35 vierkante meter

Een asbestdak groter dan 35 vierkante meter mag alleen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden verwijderd.

Voor het verwijderen van het asbestdak moet er een sloopmelding worden gedaan bij de gemeente Borsele. U doet de melding online via het Omgevingsloket. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning. Doe de melding minimaal 4 weken voordat u de asbest gaat verwijderen.

Bij de melding moet u een asbestinventarisatierapport meesturen. Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. 

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel compleet? Dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Vervolgens laat u het asbest verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf moet de verwijdering van het asbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Dring er op aan dat dit daadwerkelijk wordt gedaan. U heeft het nummer uit het LAVS nodig voor uw eventuele subsidieaanvraag.

Na het verwijderen van het asbestdak kunt u subsidie aanvragen. U kunt een aanvraag indienen tot maximaal 6 maanden na het verwijderen van het asbestdak. De hoogte van de subsidie bedraagt 3,50 euro per vierkante meter verwijderd asbestdak.  

Als u plannen heeft om op het vervangen dak zonnepanelen te plaatsen, kunt u hiervoor extra subsidie krijgen bovenop het subsidiebedrag voor het verwijderen van het asbestdak.   Afhankelijk van het aantal verwijderde vierkante meters asbestdak en het vermogen van de geplaatste zonnepanelen krijgt u nog een extra bedrag aan subsidie.

Het dak dat u gaat plaatsen na het verwijderen van het asbestdak kunt u in veel gevallen zonder vergunning plaatsen. Als u tevens het dak gaat isoleren en/of overige veranderingen aan het gebouw wilt toepassen informeert u bij de Gemeente Borsele naar de mogelijkheden. 

Subsidie aanvragen

U kunt via de knop bovenaan deze pagina een subsidie asbest van het dak aanvragen. Vult u liever een formulier in die u per mail of post naar ons toe stuurt? Stuur dan een mailtje naar info@borsele.nl voor het aanvraagformulier.