Subsidie Woon+++ regeling

We willen graag zo lang mogelijk in ons eigen huis blijven wonen. Maar soms komt er een moment dat de hoge opstapjes, gladde vloeren of de douche een probleem zijn. Daarom adviseren wij u, om uw woning met een kritische blik te bekijken. Op deze manier kunt u uw woning aanpassen, voordat u problemen merkt. Eenvoudige aanpassingen maken uw huis veilig en comfortabel, zodat u er nog jaren met plezier kunt blijven wonen.

Opplussen, voor wie?

Het project is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder en mensen met een beperking. De regeling geldt als u in een eigen huis of huurhuis binnen de gemeente Borsele woont. Naast gratis advies stelt de gemeente ook een kleine financiële bijdrage beschikbaar voor aanpassingen. De gemeente Borsele wil inwoners op weg helpen bij het realiseren van dergelijke aanpassingen. Daarom is de Woon+++regeling in het leven geroepen.

Hoe werkt de regeling?

Wanneer u zich voor deze regeling aanmeldt bij het VrijwilligersHuis, komt er een vrijwillige adviseur met een bouwkundige achtergrond op bezoek. Samen met de adviseur loopt u aan de hand van een lijst de woning door. Hij geeft een advies op basis van de lijst en zijn bevindingen. U kunt zelf kiezen of u het advies wel of niet opvolgt.

De adviseur komt opnieuw op bezoek wanneer u de woning heeft aangepast. Hij controleert dan of de zaken die hij heeft geadviseerd zijn verbeterd. Als u alles op een goede manier heeft uitgevoerd, dan vult de adviseur samen met u het formulier voor gereedmelding in. Daarna controleert de gemeente de gereedmelding en keert de subsidie uit. Het maximale subsidiebedrag bedraagt €1.000,-.

Aanmelden

U kunt zich voor een adviesbezoek aanmelden via het VrijwilligersHuis, T (0113) 311 999, e-mail: info@vrijwilligershuis.nl of binnenlopen aan de Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand.