Terugblik op Nazomer- en Midwintergesprekken Nieuwbouw Kerncentrales

Op 14 en 19 december 2022 gingen burgemeester Gerben Dijksterhuis en wethouder Kees Westrate in gesprek met inwoners uit Nisse, ’s-Heer Abtskerke, Heinkenszand, ’s-Gravenpolder, Hoedekenskerke, Kwadendamme, Baarland en Oudelande over de eventuele nieuwbouw van kerncentrales in Borssele. Dit in de vorm van zogenaamde ‘Midwintergesprekken’, een opvolging van de Nazomergesprekken die al eerder werden gevoerd.

Het doel van de gesprekken was om op informele wijze te vragen wat er leeft onder inwoners rondom dit thema. De burgemeester en wethouder zijn nu in alle dorpen geweest, maar geven ook aan dat dit zeker niet de laatste keer zal zijn. Het formele participatieproces start het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op korte termijn op, maar daarnaast blijven ook wij als gemeente in gesprek met onze inwoners. Over de stappen van de gemeente Borsele volgt binnenkort meer informatie.
 

Inwoners laten hun stem horen

In het terugkijkdocument op onze website blikken we terug op de Nazomer- en Midwintergesprekken. In het terugkijkdocument beschrijven we hoe de gesprekken zijn georganiseerd en staat een samenvatting van de opgehaalde input. Inwoners geven met name aan dat het niet vanzelfsprekend mag zijn dat er twee nieuwe kerncentrales gebouwd gaan worden. En als ze gebouwd worden, dat inwoners niet alleen de lasten krijgen, zien en voelen.

Volgende stap; enquêteresultaten delen

Naast de gesprekken in de dorpen, stond er in november/december 2022 ook een vragenlijst van de gemeente open. Ook via deze weg wilden wij inwoners gelegenheid bieden om hun voorwaarden kenbaar te maken. De vragenlijst bood ook ruimte om andere zorgen en vragen te delen. We verwachten de resultaten medio februari te kunnen delen.

Alle opgehaalde input wordt ook gedeeld met de gemeenteraad, de Provincie Zeeland en het Rijk. We bundelen de input van de gesprekken en de vragenlijst. Dit gebruiken we als basis voor onze vervolgstappen. Zo nemen we de informatie mee in de gesprekken die wij voeren met de Rijksoverheid. In de loop van dit jaar willen we onze voorwaarden in kaart hebben. Wat ons betreft maken wij voor het einde van 2023 afspraken met het Rijk hoe de impact op de omgeving zo klein mogelijk gehouden wordt en hoe we de leefkwaliteit vergroten als het Rijk kiest voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales.

Wilt u meer lezen over de ontwikkelingen? Ga naar www.borsele.nl/kernenergie.