Tijdelijke bestemmingsplanstop

Het college van burgemeester en wethouders van Borsele heeft besloten om met ingang van 15 september 2023 een bestemmingsplanstop in te voeren. Dit houdt in dat initiatieven, die niet passen binnen het bestemmingsplan, tijdelijk niet inhoudelijk in behandeling genomen worden. Deze stop duurt tot uiterlijk 1 juni 2024 of zoveel korter als mogelijk is.
De reden voor deze bestemmingsplanstop is dat de gemeente tijd nodig heeft om zich goed voor te bereiden op de komst van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024. 
Meer informatie over de bestemmingplanstop en de Omgevingswet kunt u vinden op: https://www.borsele.nl/omgevingswet