Toekomstvisie

Het antwoord op de vraag: ‘Welke gemeente willen we zijn?’ is door en voor de Borselse gemeenteraad samengevat in het rapport Toekomstvisie met hierin een vijftal scenario’s plus een 0-scenario. De scenario’s zijn de uitwerking van het proces van de Raadswerkgroep Toekomstvisie op basis van literatuurstudie, dialoogtafels met belangenorganisaties, informatie uit het kerntakenonderzoek en uit het proces naar de Omgevingsvisie 2022.

Scenario 1: Basic Borsele

Op de afbeelding is links de kaart van Borsele te zien met diverse figuren. Rechts ervan staat puntsgewijs de belangrijkste punten uit scenario 1: Basic Borsele. Dit zijn: zelfstandig. Richt zich in hoofdzaak op wettelijke taken en verantwoordelijkheden. Is een goedkope woongemeente. Dienstverlening is digitaal. Burgers zijn zelf aan zet om actie te ondernemen. Uitdagingen, zoals de energieomschakeling, zijn een opdracht aan inwoners en gemeente.

Scenario 2: Sociaal Borsele

Op de afbeelding is rechts de kaart van Borsele te zien met diverse figuren. Links ervan staan puntsgewijs de belangrijkste punten uit scenario 2: Sociaal Borsele. Dit zijn: zelfstandig. Veel samenwerking in de uitvoering van zorgtaken. Leefbaarheid van iedere kern staat voorop. Inwoners beslissen mee over de leefbaarheid. Er is een ruim aanbod in openbare ontmoetingsplaatsen.

Scenario 3: Ondernemend Borsele

Op de afbeelding is links de kaart van Borsele te zien met diverse figuren. Rechts ervan staan puntsgewijs de belangrijkste punten uit scenario 3: Ondernemend Borsele. Dit zijn: gericht op veel samenwerking om economie en mobiliteit te stimuleren. Accepteert grote invloed op het landschap. Gemeente en inwoners werken samen aan oplossingen. Logische concentratie van hoogwaardige voorzieningen. Zelfstandig.

Scenario 4: Energie Borsele

Op de afbeelding is links de kaart van Borsele te zien met diverse figuren. Links ervan staan puntsgewijs de belangrijkste punten uit scenario 4: Energiek Borsele. Dit zijn: nadruk op verduurzaming van de samenleving. Behoud van landschap en ontwikkeling van natuur. Gemeente werkt samen met inwoners aan de beste uitwerking van plannen. Bedrijvigheid met een duurzaam karakter en in dienst van de energieomschakeling, krijgen voorrang. Duurzame gemeenschappelijke accommodaties waar het kan. Blijft dit zelfstan

Scenario 5: Unie(k) Borsele

Op de afbeelding is rechts de kaart van Borsele te zien met diverse figuren. Links ervan staan puntsgewijs de belangrijkste punten uit het scenario 5: Unie(k) Borsele. Dit zijn: werkt intensief samen met andere gemeenten. Kiest voor maatwerk in regionaal verband. Burgerparticipatie wordt overheidsparticipatie, burgers zijn aan zet. Slimme mobiliteitsapp vervangt traditioneel ov. Energieomschakeling gezamenlijk en grootschalig aanpakken om doelen te halen. Nadruk op kringloop- en natuur inclusieve landbouw.