Tweede informatiebijeenkomst ammoniakopslag Sloegebied

In het Sloegebied hebben twee bedrijven plannen om bulkterminals voor onder meer ammoniak te realiseren. De provincie Zeeland is het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunningen. Omdat het gaat om initiatieven waar mogelijk veel vragen over zijn, vindt de provincie het belangrijk om inwoners en omliggende bedrijven hiervan op de hoogte te brengen. Daarom organiseert de provincie een tweede informatiebijeenkomst op maandag 19 februari van 19.00 tot 21.00 uur in verenigingsgebouw 'Ammekore', Havenweg 2 in Nieuwdorp.

Meer informatie en een aanmeldformulier vindt u op de website van de provincie Zeeland.