Uitkering

Inkomen en schulden

Wanneer u niet genoeg geld heeft om van te leven (eten, huur, kleding) en wanneer u niet zelf voor voldoende inkomsten kunt zorgen, dan kan 'bijstand’ door middel van een uitkering een uitkomst zijn. Aan deze uitkering zijn ook verplichtingen verbonden. U moet bijvoorbeeld juiste informatie verstrekken die nodig is om het recht op een uitkering te kunnen vaststellen. Daarnaast gelden andere verplichtingen, zoals de plicht om betaald werk te zoeken. De bedoeling daarvan is dat u er alles aan doet om een eigen inkomen te verkrijgen en dat u niet meer afhankelijk bent van een gemeentelijke uitkering.

U kunt bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ terecht voor informatie over welke bijzondere bijstand en minimaregelingen er zijn, over hoe u een uitkering aan kunt vragen en welke rechten en plichten hier aan verbonden zijn.

Bijstand voor jongeren

Mensen tot 27 jaar die zich voor een uitkering melden, krijgen een zogenaamde zoekperiode. Dit betekent dat jongeren na de melding voor een uitkering, eerst zelf vier weken actief op zoek moeten naar werk of een opleiding. In deze zoekperiode mag nog geen bijstand worden aangevraagd. Het is belangrijk sollicitatiebrieven en de reacties daarop of de afwijzing voor een opleiding goed te bewaren. De afdeling WIZ (afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR De Bevelanden) moet namelijk na de zoekperiode beoordelen of iemand zich voldoende heeft ingezet om werk of een opleiding te vinden.

Is het niet gelukt werk of een opleiding te vinden dan mag er na vier weken een uitkering worden aangevraagd. Kijk voor meer informatie op de website van het WIZ. 

Bijstand voor zelfstandigen

Ontvangt u een bijstands- of werkloosheidsuitkering en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Of bent u al zelfstandige en verkeert u (tijdelijk) in financiële problemen? Onder voorwaarden kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Het Bbz kent verschillende mogelijkheden van bijstandsverlening aan starters en zelfstandigen in uiteenlopende situaties.

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van de rijksoverheid.