Uitnodiging brainstorm 'hoe organiseren we kennissessies over de grootschalige energietransitie in de gemeente Borsele'

Met de mogelijke komst van twee nieuwe kerncentrales wordt Borsele de meterkast van Nederland. Maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe werkt zo’n kerncentrale eigenlijk? Zijn er dan nog meer hoogspanningsmasten nodig? Wat staat er nog meer te gebeuren in het kader van de energietransitie? Wat betekenen alle ontwikkelingen in het Sloegebied voor de leefkwaliteit in Borsele? Inwoners hebben behoefte aan meer informatie over de impact van de grootschalige energietransitie in de gemeente. Daarom wil de gemeente kennissessies gaan organiseren. Maar hoe gaan we dat doen, over welke onderwerpen moet het gaan en wie moeten we uitnodigen als spreker(s)? Denkt u met ons mee daarover op maandag 27 februari om 19.30 uur in het dorpshuis in Borssele?

Wat doen we met uw input?

Heeft u ideeën over thema’s, gastsprekers die we kunnen uitnodigen of juist over de vorm waarop we dit het beste kunnen organiseren? Denk met ons mee op maandag 27 februari om 19.30 uur in een brainstormsessie. Input vanuit de brainstormsessie gebruikt de gemeente om de kennissessies verder te gaan organiseren in de komende maanden.

Meedenken? Meld u aan!

In totaal willen we brainstormen met zo’n 25 tot 30 inwoners. Heeft u interesse? Laat het dan weten via: kernenergie@borsele.nl, onder vermelding van ‘Opgeven brainstorm kennissessies’ en laat de volgende gegevens achter:

  • Naam
  • Woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Eventuele (belangen)organisatie waarbij u betrokken bent