Uitrit of inrit aanleggen

Wilt u een uitrit vanuit een perceel naar de openbare weg? Dan dient u dit te melden bij de gemeente Borsele. Een uitrit is hetzelfde als een inrit.

Regels

Wij verlenen uitsluitend uitritten met een maximale breedte van 4,00 meter overrijdbaar. Bij verlaging van banden houdt dit in dat er 3 banden laag worden gezet en 2 schuin. Uitsluitend de gemeente kan en mag een uitrit aanbrengen. U als burger bent niet toegestaan dit zelf uit te voeren. De gemeente kan u een uitweg verbieden om de volgende redenen:

 • het perceel is al voorzien van een uitrit/inrit;
 • uitrit is een gevaarlijke of hinderlijke situatie voor het verkeer;
 • uitweg betekent verlies van een openbare parkeerplaats;
 • uitweg is in strijd met het groenstructuurplan;
 • bescherming van openbaar groen;
 • bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
 • parkeren van voertuigen achter de rooilijn van uw woning is niet mogelijk.

Uitrit aanvragen

 • ga naar www.omgevingswet.overheid.nl en geef aan of u een particulier bent of een bedrijf vertegenwoordigd;
 • u hoeft de vergunningscheck niet te doen, voor een uitrit dient u vergunning aan te vragen;
 • log in met uw DigiD;
 • doorloop alle stappen (alleen een uitrit is een enkelvoudige aanvraag);

Als u geen internet heeft of lukt het invullen op de website niet? Dan kunt u contact opnemen met dhr. S. Kesselaar van team Leefomgeving via tel.nr: 0113-238383.

Tijdens de aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig: 

 • situatieschets van de gewenste inrit;
 • foto van bestaande situatie.

Kosten

Er zijn 3 verschillende tarieven: .

 • eenvoudige inrit, het laten zakken van trottoirbanden: € 230,00;
 • normale inrit, het laten zakken van trottoirbanden met 4 á 5 rijen tegels: € 400,00;
 • bewerkelijke inrit, verrekening op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Daarnaast betaalt u het standaard tarief voor leges van € 27,25

Termijn

Wij behandelen uw aanvraag volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. Voor deze procedure geldt een standaard beslistermijn van 8 weken. Wij kunnen de beslistermijn eventueel verlengen met een termijn van 6 weken.