Vaste mest opslaan

Algemeen

U moet een vrijstelling bij de gemeente aanvragen om vaste mest tijdelijk op te slaan (langer dan 24 uur maar korter dan twee weken) in het buitengebied. Op deze pagina leest u hier meer informatie over. Via onderstaande knop kunt u de vrijstelling per mail aanvragen.

Vrijstelling

U mag geen vaste mest opslaan op een akkerbouwperceel als deze opslag langer aanwezig is dan 24 uur. Deze tijd wordt gerekend vanaf de eerste aanvoer van mest.

U mag op een akkerbouwperceel vaste mest opslaan die bestemd is voor bemesting van het betreffende perceel. Onder vaste mest wordt verstaan dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn (dus geen drijfmest). U kunt hiervoor een vrijstelling aanvragen. Dit doet u door een e-mail te sturen via bovenstaande knop. 

Voorschriften

Wij verbinden voorschriften aan de vrijstelling. Zo zijn er minimumafstanden tussen de opslag en geurgevoelige objecten. Ook moet mest van pluimvee of nertsen binnen 24 uur na de eerste aanvoer een 15 cm dikke afdeklaag of aarde van het perceel krijgen.

Vrijstelling weigeren

U krijgt geen vrijstelling:

  • als niet wordt voldaan aan de minimumafstanden;
  • als mest van pluimvee of nertsen niet binnen 24 uur goed is afgedekt;
  • als langer dan twee weken wordt opgeslagen. 

Vrijstelling aanvragen

Vraag de vrijstelling aan door het onderstaande aanvraagformulier in te vullen en te mailen naar: cvp@borsele.nl of door op bovenstaande knop klikken. 

Geef in uw aanvraag informatie over:

  • het soort mest dat wordt opgeslagen
  • de locatie van de opslag
  • de hoeveelheid van de opslag
  • de periode van de opslag


Krijgt u geen vrijstelling en bent u het hier niet mee eens? U kunt dan bezwaar maken binnen 6 weken nadat de beslissing is verzonden.