Verhuizen binnen Nederland

Algemeen

Verhuist u vanuit een andere gemeente naar de gemeente Borsele? Of verhuist u binnen de gemeente naar een ander adres? Geef uw verhuizing dan door aan de gemeente. U kunt dit binnen vier weken voor de verhuizing en uiterlijk vijf dagen nadat u verhuisd bent doorgeven. Verhuist u vanuit de gemeente Borsele naar een andere gemeente? Dan moet u de verhuizing doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Uitschrijven bij de gemeente Borsele is dan niet nodig.

Wie uw verhuizing door mag geven

 • Bent u 18 jaar of ouder? Dan mag u alleen zelf de verhuizing door geven.
 • Ben je 16 of 17 jaar? Dan mag je de verhuizing zelf doorgeven, maar je kan dit ook laten doen door je ouders, voogd of verzorgers.
 • Ben je jonger dan 16? Dan geven je ouders, voogd of verzorgers de verhuizing door.

In de volgende gevallen mag iemand anders uw verhuizing doorgeven:

 • Een ouder en een meerderjarig kind mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven als ze op hetzelfde adres gaan wonen.
 • Echtgenoten en geregistreerde partners mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven als ze op hetzelfde adres gaan wonen.
 • Iemand die meerderjarig is en een schriftelijke machtiging van u heeft, mag uw verhuizing doorgeven.
 • Als iemand in een instelling voor gezondheidszorg gaat wonen, mag het hoofd van de instelling de verhuizing doorgeven.
 • Als u in de gevangenis zit mag een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing doorgeven.

In de volgende gevallen moet iemand anders uw verhuizing doorgeven:

 • Als u onder curatele staat geeft de curator uw verhuizing door.

Wanneer u uw verhuizing doorgeeft

U kunt uw verhuizing tot uiterlijk vijf dagen nadat u verhuisd bent doorgeven. Geeft u uw verhuizing later dan vijf dagen na de verhuizing door? Dan wordt de datum van adreswijziging de datum dat u aangifte doet. 

Wilt u de verhuizing doorgeven voordat u verhuist? Dan kan dit maximaal 4 weken van tevoren.

Een verwerking van een verhuizing kan vanaf de verhuisdatum maximaal drie werkdagen duren. Daarom kan het zijn dat uw verhuizing nog niet gelijk zichtbaar is in MijnOverheid. 

Vanaf 1 oktober 2023 kunt u op MijnOverheid en in de MijnGegevens app het aantal ingeschreven bewoners op uw woonadres bekijken. Met deze nieuwe functionaliteit is altijd duidelijk hoeveel mensen er op uw woonadres staan ingeschreven. 

Hoe u uw verhuizing door kunt geven

U kunt uw verhuizing op drie manieren doorgeven:

Digitaal

U kunt uw verhuizing heel gemakkelijk en snel doorgegeven met uw DigiD. 

Schriftelijk

U kunt u verhuizing ook schriftelijk aan ons doorgeven. Print daarvoor onderstaand formulier, vul het in en stuur het op naar: Gemeente Borsele Afdeling Burgerzaken, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.

Aan de balie in het gemeentehuis

U kunt uw verhuizing ook bij ons aan de balie doorgeven. Plan daarvoor hier online een afspraak in.  

Wat u nodig heeft om de verhuizing door te geven

Bij een digitale aangifte

Om digitaal uw verhuizing door te geven heeft u een DigiD nodig. Na het inloggen volgt u de aangegeven stappen. U ontvangt van ons altijd een schriftelijke bevestiging op uw nieuwe adres.

Bij een schriftelijke aangifte

Om uw verhuizing schriftelijk door te geven moet u het verhuisformulier invullen. Daarin vermeld u de reden van aangifte, persoonsgegevens, uw oude adres, uw nieuwe adres en de namen en geboortedata van eventuele gezinsleden die meeverhuizen. Onderteken het formulier en voeg een kopie van uw geldige identiteitsbewijs toe.

Bij een persoonlijke aangifte aan de balie

Komt u persoonlijk aan de balie uw verhuizing doorgeven? Neem dan een geldig identiteitsbewijs mee. 

Inschrijven op een recreatiepark

Als u zich in wilt schrijven op een adres op een recreatiepark in de gemeente Borsele is het belangrijk om te weten dat permanente bewoning op een recreatiepark niet mogelijk is. Dit is volgens de bestemmingsplannen niet toegestaan.

Tijdelijke gedoogbeschikking

Op basis van ons huidige beleid kan er een tijdelijke gedoogbeschikking voor permanente bewoning worden aangevraagd voor de duur van maximaal zes maanden wanneer er sprake is van:

 • tijdelijke overbrugging van relationele problemen of;
 • tijdelijke overbrugging in verband met verbouwen of bouw van een (nieuwe) woning.

Deze uitzonderingen zijn uitsluitend voor mensen die al ingeschreven staan als inwoner van de gemeente Borsele in de Basisregistratie Personen (BRP). Een gedoogbeschikking moet u voorafgaand aan het gebruik aanvragen.

Het volledige gedoogbeleid vindt u hier: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR693908/1.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over inschrijven op een adres op een recreatiepark? Of wilt u een gedoogbeschikking aanvragen? Mail dan naar info@borsele.nl met als onderwerp “gedoogbeschikking recreatieparken”. Of bel naar ons algemene telefoonnummer: 0113-238383.