Verhuizen naar buitenland

Algemeen

Gaat u emigreren? Geef dit dan vooraf door aan de gemeente. Op deze pagina leest u hoe u dit kunt doen.

Wanneer is een verblijf in het buitenland een emigratie?

Vertrekt u voor langere tijd naar het buitenland, maar twijfelt u of het een emigratie is? We noemen een verblijf in het buitenland een emigratie als u binnen één jaar minimaal acht maanden in het buitenland bent. Deze acht maanden hoeven niet aan te sluiten op elkaar

Uw emigratie doorgeven

U moet uw emigratie binnen vijf dagen voor uw vertrek aangeven bij de gemeente. Er zijn drie manieren om uw emigratie door te geven:

Digitaal

U kunt uw emigratie heel gemakkelijk en snel doorgeven met uw DigiD

Schriftelijk

U kunt uw emigratie ook schriftelijk doorgeven. Print daarvoor onderstaand formulier uit, vul het in en stuur het op naar: Gemeente Borsele Team Burgerzaken, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.

Persoonlijk aan de balie in het gemeentehuis

U kunt uw emigratie ook aan de balie doorgeven. Plan hiervoor online een afspraak in. 

Let op! Het is mogelijk dat de gemeente u verplicht om persoonlijk aan de balie te komen om aanvullende informatie te geven over uw vertrek.

Wie mag een emigratie doorgeven?

Iedereen die 16 jaar of ouder is mag een emigratie doorgeven. Woont u momenteel met meerdere mensen op één adres? Maar verhuist niet iedereen mee naar het buitenland? Dan moet iedereen die wél met u meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen, ook kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.

In de volgende gevallen mag iemand anders een emigratie doorgeven:

Let op! Onderstaande gevallen gelden niet als er mensen achterblijven op het oude adres. Dan moet iedereen die wél met u meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen, ook kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.

  • Ouders, voogden of verzorgers mogen de emigratie doorgeven voor kinderen jonger dan 16 jaar. 
  • Ouders mogen de emigratie doorgeven van hun inwonende meerderjarige kind(eren), als ze samen naar het buitenland verhuizen.
  • Samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners mogen de emigratie voor elkaar doorgeven als ze samen naar het buitenland verhuizen.
  • Meerderjarige kinderen mogen de emigratie doorgeven voor hun ouders als ze samen naar het buitenland verhuizen.
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw emigratie door.

Een gemachtigde kan uw verhuizing naar het buitenland niet doorgeven.

Wat u nodig heeft om de emigratie door te geven

Bij een digitale aangifte

Om digitaal uw verhuizing door te geven heeft u een DigiD nodig. Na het inloggen volgt u de aangegeven stappen. U ontvangt van ons altijd een schriftelijke bevestiging op uw nieuwe adres.

Bij een schriftelijke aangifte

Om uw emigratie schriftelijk door te geven moet u het verhuisformulier invullen. Daarin vermeld u de reden van aangifte, persoonsgegevens, uw oude adres en uw nieuwe adres. Onderteken het formulier en voeg een kopie van uw geldige identiteitsbewijs toe.

Bij een persoonlijke aangifte aan de balie

Komt u persoonlijk aan de balie uw emigratie doorgeven? Neem dan een geldig identiteitsbewijs mee.