Verhuizen naar Nederland

Algemeen

Verhuist u vanuit het buitenland naar de gemeente Borsele? Dan moet u zich binnen vijf dagen na aankomst inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland gewoond hebt. Uw gegevens worden dan opgenomen in de Basisregistratie Personen. Maak hiervoor een afspraak

Hoe u zich kunt inschrijven in Nederland

 • Kom persoonlijk naar de gemeente om u in te schrijven, maak hiervoor telefonisch een afspraak via 0113-238383. Doe dit binnen vijf dagen na aankomst.
 • Komt uw partner of uw kind(eren) ook naar Nederland? Dan moeten zij ook meekomen naar de afspraak bij de gemeente.
 • Bij de gemeente wordt u ingeschreven in de basisregistratiepersonen (BRP).
 • Na uw inschrijving krijgt u een Burgerservicenummer (BSN), dit nummer heeft u nodig voor contacten met de overheid. Denk bijvoorbeeld aan toeslagen, onderwijs en zorg.

Wat u mee moet nemen voor een aanmelding buitenland

 • Een geldig identiteitsbewijs van alle personen die worden ingeschreven. Uit dit identiteitsbewijs moet ook blijken welke nationaliteit u heeft.
 • Woont u tijdelijk op een recreatieterrein? Neem dan ook een huurcontract mee.
 • Komt u uit een land buiten de EU? Dan heeft u een bewijs nodig van rechtmatig verblijf. Dit  bewijs kunt u aanvragen via de website van de IND. Pas nadat u rechtmatig verblijf heeft gekregen, kunt u zich bij ons laten inschrijven.
 • Bent u geboren in het buitenland? Dan moet u ook gelegaliseerde brondocumenten meenemen.  Denk daarbij aan een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Wilt u meer weten over het legaliseren van buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland? Kijk dan op de website van Nederlandwereldwijd. 
 • Komt u van de Nederlandse Antillen of Aruba? Dan moet u ook een bewijs van uitschrijving meenemen. Dit kan ook nodig zijn bij andere landen binnen de EU.

Hoelang duurt het?

We schrijven u zo snel mogelijk in. Dit duurt maximaal vier weken.

Korter dan vier maanden in Nederland

Blijft u korter dan vier maanden in Nederland? Dan hoeft u zich niet in te schrijven bij de gemeente. In plaats daarvan laat u zich inschrijven in de RNI (registratie niet-ingezeten). Dit kan met uw adres in het buitenland.  Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. 

Inschrijven op een recreatiepark

Als u zich in wilt schrijven op een adres op een recreatiepark in de gemeente Borsele is het belangrijk om te weten dat permanente bewoning op een recreatiepark niet mogelijk is. Dit is volgens de bestemmingsplannen niet toegestaan.

Tijdelijke gedoogbeschikking

Op basis van ons huidige beleid kan er een tijdelijke gedoogbeschikking voor permanente bewoning worden aangevraagd voor de duur van maximaal zes maanden wanneer er sprake is van:

 • tijdelijke overbrugging van relationele problemen of;
 • tijdelijke overbrugging in verband met verbouwen of bouw van een (nieuwe) woning.

Deze uitzonderingen zijn uitsluitend voor mensen die al ingeschreven staan als inwoner van de gemeente Borsele in de Basisregistratie Personen (BRP). Een gedoogbeschikking moet u voorafgaand aan het gebruik aanvragen.

Het volledige gedoogbeleid vindt u hier: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR693908/1(link is extern).

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over inschrijven op een adres op een recreatiepark? Of wilt u een gedoogbeschikking aanvragen? Mail dan naar info@borsele.nl met als onderwerp “gedoogbeschikking recreatieparken”. Of bel naar ons algemene telefoonnummer: 0113-238383.