Verhuizen naar Nederland

Algemeen

Verhuist u vanuit het buitenland naar de gemeente Borsele? Dan moet u zich binnen vijf dagen na aankomst inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland gewoond hebt. Uw gegevens worden dan opgenomen in de Basisregistratie Personen. Maak hiervoor een afspraak

Hoe u zich kunt inschrijven in Nederland

  • Kom persoonlijk naar de gemeente om u in te schrijven, maak hiervoor telefonisch een afspraak via 0113-238383. Doe dit binnen vijf dagen na aankomst.
  • Komt uw partner of uw kind(eren) ook naar Nederland? Dan moeten zij ook meekomen naar de afspraak bij de gemeente.
  • Bij de gemeente wordt u ingeschreven in de basisregistratiepersonen (BRP).
  • Na uw inschrijving krijgt u een Burgerservicenummer (BSN), dit nummer heeft u nodig voor contacten met de overheid. Denk bijvoorbeeld aan toeslagen, onderwijs en zorg.

Wat u mee moet nemen voor een aanmelding buitenland

  • Een geldig identiteitsbewijs van alle personen die worden ingeschreven. Uit dit identiteitsbewijs moet ook blijken welke nationaliteit u heeft.
  • Woont u tijdelijk op een recreatieterrein? Neem dan ook een huurcontract mee.
  • Komt u uit een land buiten de EU? Dan heeft u een bewijs nodig van rechtmatig verblijf. Dit  bewijs kunt u aanvragen via de website van de IND. Pas nadat u rechtmatig verblijf heeft gekregen, kunt u zich bij ons laten inschrijven.
  • Bent u geboren in het buitenland? Dan moet u ook gelegaliseerde brondocumenten meenemen.  Denk daarbij aan een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Wilt u meer weten over het legaliseren van buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland? Kijk dan op de website van Nederlandwereldwijd. 
  • Komt u van de Nederlandse Antillen of Aruba? Dan moet u ook een bewijs van uitschrijving meenemen. Dit kan ook nodig zijn bij andere landen binnen de EU.

Hoelang duurt het?

We schrijven u zo snel mogelijk in. Dit duurt maximaal vier weken.

Korter dan vier maanden in Nederland

Blijft u korter dan vier maanden in Nederland? Dan hoeft u zich niet in te schrijven bij de gemeente. In plaats daarvan laat u zich inschrijven in de RNI (registratie niet-ingezeten). Dit kan met uw adres in het buitenland.  Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.