Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Algemeen

Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een document, waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor een bepaalde taak of functie in de samenleving. Soms heeft u een VOG nodig voor bijvoorbeeld een nieuwe baan, vrijwilligerswerk of wapenvergunning.

Bij de gemeente nemen we uw aanvraag aan, maar Justis is de overheidsorganisatie die uw aanvraag behandelt. Wanneer u geen strafbare feiten hebt gepleegd, ontvangt u de VOG. Heeft u wel een strafbaar feit gepleegd? Dan wordt er verder onderzoek gedaan. Justis bekijkt of de strafbare feiten invloed hebben op uw aanvraag. Als de strafbare feiten niet van belang zijn voor uw aanvraag, ontvangt u de VOG alsnog.

Hoe vraagt u een VOG aan?

U kunt uw VOG op vier manieren aanvragen:

Digitaal doorsturen naar de gemeente

 • Van uw werkgever (of andere organisatie) krijgt u een formulier.
 • Uw werkgever (of andere organisatie) vult het formulier gedeeltelijk in en ondertekent het. 
 • U vult het overgebleven gedeelte zelf in en ondertekent het formulier. 
 • Met uw DigiD kunt u hier de VOG aanvragen. Hier uploadt u de ingevulde VOG en betaalt u.
 • U krijgt uw VOG binnen twee tot vier weken thuis gestuurd.

Aan de balie van de gemeente

 • Van uw werkgever (of andere organisatie) krijgt u een formulier.
 • Uw werkgever (of andere organisatie) vult het formulier gedeeltelijk in en ondertekent het. 
 • U vult het overgebleven gedeelte zelf in en ondertekent het formulier. 
 • Maak hier een afspraak bij de gemeente. 
 • Neem dit formulier, een geldig legitimatiebewijs en contant geld of pinpas mee naar uw afspraak.
 • U krijgt uw VOG binnen twee tot vier weken thuis gestuurd.

Aanvragen via Justis

 • Staat u niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), dan moet u uw VOG direct aanvragen bij Justis.
 • Heef u geen vaste woon- of verblijfplaats? Dan moet u uw VOG ook rechtstreeks aanvragen bij de gemeente.
 • Woont u in het buitenland? Dan kunt u ook uw VOG aanvragen via Justis.
   

Online VOG aanvragen

 • Als u uw werkgever (of andere organisatie) uw VOG online klaarzet kunt u uw VOG ook online aanvragen.
  • U ontvangt een mail dat u een VOG nodig heeft.
  • Via de link in de mail logt u in met uw DigiD.
  • Controleer de gegevens die u te zien krijgt.
  • Bevestig dat uw gegevens kloppen.
  • U krijgt de VOG thuis gestuurd.

 

Wat heb ik nodig voor aanvraag?

Bij het indienen van de aanvraag, digitaal of persoonlijk, moet u de volgende gegevens overleggen:

 • Het ingevulde en ondertekende formulier. Inclusief alle documenten die u volgens het aanvraagformulier moet toevoegen. Het aanvraagformulier kunt u vinden op de website van Justis.
 • Een geldig identiteitsbewijs. Moet u de aanvraag opsturen? Dan is een kopie voldoende.
 • Het formulier wat deels door uw toekomstige werkgever is ingevuld en ondertekend. 

Wanneer heeft u een VOG nodig?

Als u in het onderwijs of bij een kinderopvang werkt moet u een VOG hebben. Dit geldt ook voor taxichauffeurs. Er zijn nog een aantal redenen waarvoor u een VOG nodig zou kunnen hebben:

 • Als uw toekomstige werkgever hierom vraagt
 • Als u vrijwilligerswerk gaat doen en de organisatie vraag om een VOG
 • Als u zzp’er bent en uw opdrachtgever vraagt om een VOG
 • Als u een visumaanvraag doet
 • Als u lid wilt worden van een schietvereniging
 • Als u naar het buitenland gaat verhuizen

De kosten

De kosten voor een Verklaring Omtrent Gedrag zijn €41,35.

Uw VOG door iemand anders laten aanvragen

Iemand anders mag ook een VOG voor u aanvragen, maar daarvoor moet u deze persoon wel eerst machtigen. Zo werkt een machtiging voor een VOG:

 • Vul het hier het machtigingsformulier in.
 • Vul uw VOG aanvraagformulier in en onderteken deze. 
 • Degene die u gemachtigd heeft kan uw VOG aanvragen bij de balie van de gemeente. Maak hiervoor een afspraak
 • De gemachtigde moet de volgende dingen meenemen:
  • Het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier
  • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • Een kopie van uw identiteitsbewijs
  • Een identiteitsbewijs van de gemachtigde zelf

VOG voor rechtspersonen

Een officiële vertegenwoordiger van een bedrijf, vereniging of stichting kan een aanvraag doen voor een VOG voor rechtspersonen (VOG RP). Dit kan alleen bij Justis en niet bij de gemeente. Dit kunt u doen via de website van Justis. 

VOG voor kinderopvang, onderwijs, schietsport, taxi en visum

Heeft u een VOG nodig voor een kinderopvang, het onderwijs, een schietsport, een taxi of visum? Dan kunt u deze ook online aanvragen. Dat kan via onderstaande linken:

In het buitenland wonen of werken

Gaat u in het buitenland wonen of werken en heeft u daar een VOG voor nodig? Dan heeft u een officieel document nodig waarop alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd. Dit document kunt aanvragen bij de ambassade, het consulaat of de werkgever.

Gratis VOG bij vrijwilligerswerk

Doet u vrijwilligerswerk met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gratis VOG. Meer informatie over de gratis VOG vindt u op de website van de Rijksoverheid

Afwijzing

Wanneer u aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag door Justis wordt afgewezen, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht. U kunt dan een brief sturen naar Justis waarin u bezwaar maakt en uitlegt waarom u wel een VOG zou moeten krijgen. Justis neemt, na het ontvangen van uw bezwaar, een definitief besluit. Wordt u weer afgewezen? Dan kunt u opnieuw bezwaar maken. U zou het besluit ook voor kunnen leggen aan de bestuursrechter.