Vertegenwoordigers Gemeenschappelijke Regelingen

Vertegenwoordiging bij diverse gemeenschappelijke regelingen, commissies, werkgroepen en klankbordgroepen.

Collegevertegenwoordiging

North Sea portlid aandeelhoudersvergadering: de heer G.M. Dijksterhuis
 lid toezichthoudend orgaan: de heer C. Weststrate.

 

Openbaar Lichaam
Afvalstoffenverwijdering
Zeeland (OLAZ)
lid: C. de heer Weststrate;
 plv. lid: de heer G.M.
Dijksterhuis

 

Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Zeeland
(GGD-Zeeland)
lid: mevrouw M.C.J. van de
Plasse-Nagelkerke
 plv. lid: de heer A.P. Witkam

 

Samenwerkingsverband
Welzijnszorg
Oosterschelderegio
lid: mevrouw M.C.J. van de
Plasse-Nagelkerke
 plv. lid: de heer A.P. Witkam

Raadsvertegenwoordiging
 

Hoorcommissie zienswijzen
ontwerpbestemmingsplannen: alle fracties een lid en een plaatsvervangend lid
 
LPB1. de heer Van Hekken
SGP/CU2. de heer Gunter
CDA3. de heer Kampstra
PVDA4. mevrouw Stroosnijder
VVD5. de heer Boekholt
D666. de heer de Jonge
LPB1. Plaatsvervanger: de heer van Overbeeke
SGP/CU2. Plaatsvervanger: de heer Weststrate
CDA2. Plaatsvervanger: de heer Schenk
PVDA4. Plaatsvervanger: de heer Sandee
VVD5. Plaatsvervanger: de heer Steketee
D666. Plaatsvervanger: de heer de Visser

 

Auditcommissie 
LPB1. de heer van Overbeeke
SGP/CU2.  de heer Weststrate
CDA3. mevrouw Koeleman 
D664. plaatsvervanger: mevrouw Van de Ree
SGP/CU5. plaatsvervanger: de heer Gunter
PVDA6. plaatsvervanger: mevrouw Stroosnijder

 

Begroting  (alle fracties een lid en een plaatsvervangend lid) 
LPB1. de heer Verbrugge
SGP/CU2. de heer Weststrate
CDA3. de heer Van 't Westeinde
PVDA4. mevrouw Stroosnijder
VVD5. de heer Boekholt
D666. mevrouw Van De Ree
LPB1.Plaatsvervanger: de heer Minderhoud
SGP/CU2.Plaatsvervanger: de heer van Hartingsveldt
CDA3. Plaatsvervanger: mevrouw Koeleman
PVDA4. Plaatsvervanger: de heer Sandee
VVD5. Plaatsvervanger: de heer Steketee
D666. Plaatsvervanger: de heer de Visser

 

Klankbordgroep De Bevelanden 
CDA1. de heer Van't Westeinde
D662.mevrouw Van De Ree
SGP/CU1. plaatsvervanger: de heer Verkuil 
LPB2. plaatsvervanger: de heer Verburgge

 

Klankbordgroep Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) 
SGP/CU1. de heer Van Hartingsveldt
LPB2. de heer Smits
PVDA1. plaatsvervanger: mevrouw Stroosnijder
CDA2. plaatsvervanger: de heer Vermeulen

 

Plaatsvervangend raadsvoorzitter 
SGP/CU1. de heer Verkuil
VVD2. de heer Boekholt

 

Plaatsvervangend voorzitter presidium 
1. de heer Boekholt (VVD) 

 

Werkgeverscommissie 
Voorzitter1. de heer Boekholt (VVD)
 2. de heer van  Overbeeke (LPB)
 3. de heer Verkuil (SGP/CU)
Plaatsvervangend:1. de heer Vermeulen (CDA)