Vertegenwoordigers Gemeenschappelijke Regelingen

Collegevertegenwoordiging

Zeeland Seaports lid 1: de heer G.M. Dijksterhuis
(voordracht db);
  lid 2: de heer C. Weststrate;
  plv. lid 1: mevrouw M.C.J. van
de Plasse-Nagelkerke;
  plv. lid 2: de heer A.P. Witkam;

 

Openbaar Lichaam
Afvalstoffenverwijdering
Zeeland (OLAZ)
lid: C. de heer Weststrate;
  plv. lid: de heer G.M.
Dijksterhuis

 

Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Zeeland
(GGD-Zeeland)
lid: mevrouw M.C.J. van de
Plasse-Nagelkerke
  plv. lid: de heer A.P. Witkam

 

Samenwerkingsverband
Welzijnszorg
Oosterschelderegio
lid: mevrouw M.C.J. van de
Plasse-Nagelkerke
  plv. lid: de heer A.P. Witkam

Raadsvertegenwoordiging
 

Hoorcommissie zienswijzen
ontwerpbestemmings
plannen: (ALLE FRACTIES LID
en PLV LID)
 
SGP/CU 1.de heer Weststrate
CDA 2. de heer Kampstra
LPB 3. de heer Van Hekken
PVDA 4. mevrouw Stroosnijder
VVD 5. de heer Oosterveld
D66 6. mevrouw Van de Ree
OPA B 7. de heer Van Leeuwen
SGP/CU 1.Plv de heer Verkuil
CDA 2.Plv mevrouw Hoogerland
LPB 3. Plv de heer Smits
PVDA 4. Plv mevrouw Brilleman
VVD 5. Plv. de heer Burgers
D66 6. Plv. de heer Overbeeke
OPA B 7. Plv de heer Verbrugge

 

Auditcommissie  
SGP/CU 1. de Heer Gunter
CDA

2.  mevrouw Koeleman

LPB 3. de heer Smits
D66 4. Plv. mevrouw Van de Ree
VVD 5. Plv. de heer Burgers
OPA B 6. Plv. de heer Koenen

 

Begroting (ALLE FRACTIES
LID en PLV LID)
 
SGP/CU 1. de heer Gunter
CDA 2. de heer Van ‘t Westeinde
LPB 3. de heer Smits
PVDA 4. mevrouw Brilleman
VVD 5. de heer Boekholt
D66 6. mevrouw Van De Ree
OPA B 7. de heer Koenen
SGP/CU 1.Plv de heer Van Hartingsveldt
CDA 2.Plv mevrouw Koeleman
LPB 3. Plv de heer Hekken
PVDA 4. Plv mevrouw Stroosnijder
VVD 5. Plv de heer Burgers
D66 6. Plv de heer Hekken
OPA B 7. Plv de heer Verbrugge

 

Klankbordgroep De Bevelanden  
CDA 1.mevrouw Hoogerland
D66 2.mevrouw Van De Ree
SGP/CU 1.Plv de heer De Jong
LPB 2.Plv de heer Smits

 

Klankbordgroep VRZ  
SGP/CU 1. de heer Van Hartingsveldt
LPB 2. de heer Smits
PVDA 1. mevrouw Brilleman
VVD 2. de heer Burgers

 

Plv Raadsvoorzitter  
VVD 1. de heer Boekholt
SGP/CU 2. de heer Verkuil

 

Werkgeverscommissie  
voorzitter 1.Plv Raadsvoorzitter: de heer Boekholt
  2.OPA B: de heer Verbrugge
  3. PVDA: mevrouw Brilleman
PLV lid 1.CDA: de heer Vermeulen