Vertegenwoordigers Gemeenschappelijke Regelingen

Vertegenwoordiging bij diverse gemeenschappelijke regelingen, commissies, werkgroepen en klankbordgroepen.

Collegevertegenwoordiging

North Sea port lid aandeelhoudersvergadering: de heer G.M. Dijksterhuis
  lid toezichthoudend orgaan: de heer C. Weststrate.

 

Openbaar Lichaam
Afvalstoffenverwijdering
Zeeland (OLAZ)
lid: C. de heer Weststrate;
  plv. lid: de heer G.M.
Dijksterhuis

 

Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Zeeland
(GGD-Zeeland)
lid: mevrouw M.C.J. van de
Plasse-Nagelkerke
  plv. lid: de heer A.P. Witkam

 

Samenwerkingsverband
Welzijnszorg
Oosterschelderegio
lid: mevrouw M.C.J. van de
Plasse-Nagelkerke
  plv. lid: de heer A.P. Witkam

Raadsvertegenwoordiging
 

Hoorcommissie zienswijzen
ontwerpbestemmingsplannen: alle fracties een lid en een plaatsvervangend lid
 
LPB 1. de heer Van Hekken
SGP/CU 2. de heer Gunter
CDA 3. de heer Kampstra
PVDA 4. mevrouw Stroosnijder
VVD 5. de heer Boekholt
D66 6. de heer de Jonge
LPB 1. Plaatsvervanger: de heer van Overbeeke
SGP/CU 2. Plaatsvervanger: de heer Verkuil
CDA 2. Plaatsvervanger: de heer Schenk
PVDA 4. Plaatsvervanger: de heer Sandee
VVD 5. Plaatsvervanger: de heer Steketee
D66 6. Plaatsvervanger: de heer de Visser

 

Auditcommissie  
LPB 1. de heer van Overbeeke
SGP/CU

2.  de heer Weststrate

CDA 3. mevrouw Koeleman 
D66 4. plaatsvervanger: mevrouw Van de Ree
SGP/CU 5. plaatsvervanger: de heer Gunter
PVDA 6. plaatsvervanger: mevrouw Stroosnijder

 

Begroting  (alle fracties een lid en een plaatsvervangend lid)  
LPB 1. de heer Verbrugge
SGP/CU 2. de heer Weststrate
CDA 3. de heer Van 't Westeinde
PVDA 4. mevrouw Stroosnijder
VVD 5. de heer Boekholt
D66 6. mevrouw Van De Ree
LPB 1.Plaatsvervanger: de heer Minderhoud
SGP/CU 2.Plaatsvervanger: de heer van Hartingsveldt
CDA 3. Plaatsvervanger: mevrouw Koeleman
PVDA 4. Plaatsvervanger: de heer Sandee
VVD 5. Plaatsvervanger: de heer Steketee
D66 6. Plaatsvervanger: de heer de Visser

 

Klankbordgroep De Bevelanden  
CDA 1. de heer Van't Westeinde
D66 2.mevrouw Van De Ree
SGP/CU 1. plaatsvervanger: de heer De Jong
LPB 2. plaatsvervanger: de heer Verburgge

 

Klankbordgroep Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)  
SGP/CU 1. de heer Van Hartingsveldt
LPB 2. de heer Smits
PVDA 1. plaatsvervanger: mevrouw Stroosnijder
CDA 2. plaatsvervanger: de heer Vermeulen

 

Plaatsvervangend raadsvoorzitter  
SGP/CU 1. de heer Verkuil
VVD 2. de heer Boekholt

 

Plaatsvervangend voorzitter presidium  

1. de heer Boekholt (VVD)

 

 

Werkgeverscommissie  
Voorzitter 1. de heer Boekholt (VVD)
  2. de heer van  Overbeeke (LPB)
  3. de heer de Jong (SGP/CU)
Plaatsvervangend: 1. de heer Vermeulen (CDA)