Vervoer op maat

Heeft u een beperking? Kunt u zelf niet fietsen of autorijden? En kunt u ook niet meer gebruik maken van het openbaar vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor een vervoersvoorziening.

Het gaat hier om oplossingen voor mensen die niet in staat zijn zich op de algemeen gebruikelijke manieren (lopend, fietsend, met het openbaar vervoer of met een reguliere auto) te verplaatsen in de directe woon- en leefomgeving. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vervoer voor de korte of voor de langere afstand. Als op beide terreinen problemen bestaan moet worden bekeken welke oplossingen het meest passend zijn.

In onze regio kennen we het collectief vervoerssysteem de Regiotaxi Oosterschelde. Daarnaast zijn er ook maatwerkvoorzieningen zoals bijvoorbeeld een scootmobiel of driewielfiets. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van GR de Bevelanden.