Vervolgbijeenkomst in Lewedorp

Datum
tot
Locatie
‘De Zandlôôper’ in Lewedorp
Aanvullende gegevens
Zandkreekstraat 33, 4456 AL Lewedorp

Als vervolg op de bijeenkomst van 28 maart en de digitale informatiebijeenkomst van 14 mei, vindt op woensdagavond 12 juni van 19.30-22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) een vervolgbijeenkomst plaats in ‘De Zandlôôper’ in Lewedorp.

Bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst zullen we alle oplossingsvarianten bespreken. Niet alleen de eerdere oplossingsvarianten (A2, A3 en A4b) en de latere variant (A5), maar ook een nieuwe variant die door enkele deelnemers naar voren is gebracht. U krijgt de gelegenheid om vragen te stellen maar ook om uw mening te geven. Ook gaan we in op vragen die zijn gesteld en opmerkingen die zijn gemaakt, zowel tijdens de eerdere bijeenkomst als via de mail, over de voorgestelde maatregelen op het traject Postweg – Nieuwe Kraaijertsedijk – Pietweg – Calandweg – Muidenweg. De exacte invulling van de avond stemmen we nog verder af met het Actiecomité Veilig en Leefbaar Lewedorp. 

Meld u aan

U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar de omgevingsmanager Koos Louwerse via koos@tridee.eu. Graag uw naam vermelden en met hoeveel personen u komt, zodat wij daarmee rekening kunnen houden. 

Voor meer informatie over de gebiedsontsluiting kunt u terecht op www.veersemeerzuidbereikbaar.nl.