Verzoek om inzage, correctie of verwijdering persoonsgegevens

Aanvraagformulier om in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet politiegegevens (Wpg) persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.