Vluchtelingenpaspoort

Algemeen

Een vluchtelingepaspoort is een paspoort speciaal voor vluchtelingen. U kunt dit paspoort aanvragen als u erkend bent als vluchteling. Met een vluchtelingenpaspoort kunt u naar alle landen buiten Nederland reizen, behalve naar het land waarvan u de nationaliteit heeft.

Voorwaarden

Om een vluchtelingenpaspoort aan te kunnen vragen bij de gemeente Borsele moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u woont in Nederland;
 • u staat ingeschreven in de gemeente Borsele;
 • u bent door de Verenigde Naties (VN) erkend als vluchteling;
 • u heeft niet de Nederlandse nationaliteit;
 • u heeft een status als vluchteling met een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Heeft u geen vluchtelingenstatus? Dan komt u misschien in aanmerkingen voor een vreemdelingenpaspoort. Kijk op deze pagina voor meer informatie. 

Een vluchtelingenpaspoort aanvragen

Een vluchtelingenpaspoort kunt u aanvragen bij de balie van het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak

U kunt een vluchtelingenpaspoort alleen voor uzelf aanvragen. Iemand anders kan deze aanvraag niet voor u doen (ook niet met een machtiging).

Wat u mee moet nemen

Wanneer u een vluchtelingenpaspoort aan komt vragen bij de gemeente, moet u de volgende dingen meenemen:

 • een recente pasfoto, deze foto mag niet ouder zijn dan zes maanden en moet voldoen aan de eisen;
 • alle reisdocumenten die u in uw bezit heeft (ook verlopen en buitenlandse documenten);
 • uw geldige verblijfsvergunning;
 • pinpas of contant geld.

Vraagt u een vluchtelingenpaspoort aan voor een kind jonger dan 18 jaar? Neem dan ook het volgende mee:

 • Schriftelijke toestemming van beide ouders of voogd. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina. 
 • Geldige identiteitsbewijzen van beide ouders of een voogd.
 • Het kind, waarvoor een vluchtelingepaspoort wordt aangevraagd, moet zelf ook aanwezig zijn bij de aanvraag.
 • Heeft u kind nog een oud verlopen reisdocument? Neem dit dan ook mee.
 • Neem ook de geldige verblijfsvergunning van uw kind mee.

Kosten en geldigheid

U kunt een vluchtelingenpaspoort krijgen voor minimaal één en maximaal vijf jaar. Dit hangt af van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning. 

De kosten voor een vluchtelingenpaspoort zijn in 2023 €63,40.

Vluchtelingenpaspoort ophalen

 • Nadat u uw paspoort heeft aangevraagd, krijgt u deze niet gelijk mee. Na zes werkdagen kunt u uw paspoort ophalen bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. 

 • U moet uw paspoort persoonlijk op komen halen, iemand anders mag dit niet voor u doen.