Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor volwassenen (18+) die leven rond het bestaansminimum en waar geen geld is voor een sportclub, fitness, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

Voor wie is het bedoeld?

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is er voor volwassenen (18+) die leven rond het bestaansminimum en waar geen geld is om deel te nemen aan sport of cultuur.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, een maatschappelijk werker, een schuldhulpverlener of een welzijnswerker. Deze aanvraag gebeurt altijd in overleg met het gezin en/of de betreffende persoon. Na goedkeuring kan hij/zij aangemeld worden bij de sportclub, het buurthuis of een andere locatie de sport- of culturele activiteit plaatsvindt. De contributie/het lesgeld wordt direct betaald aan de sportclub/lesgever. De betreffende persoon ontvangt zelf geen geld. Er moet elk jaar een nieuwe aanvraag worden ingediend. Er moet elk jaar een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.volwassenenfonds.nl  of contact opnemen met Joyce Buijze via telefoonnummer 06-31955289 of jbuijze@borsele.nl.