Voorwaarden kernenergie vastgesteld door Provinciale Staten van Zeeland

Vrijdag 9 februari stemden Provinciale Staten in met het provinciale pakket met voorwaarden en kansen voor als het Rijk beslist om in Zeeland nieuwe kerncentrales te bouwen en de huidige kerncentrale in Borssele langer open te houden. Het gaat om: waarborgen van de veiligheid, geen koeltorens, geen bovengrondse leidingen, behoud van de Sloerand en zorgvuldige informatievoorziening.

Daarnaast gaven Provinciale Staten het college opdracht om voorwaarden uit dit voorwaardenpakket verder uit te werken in concrete voorwaarden, projecten of acties. Provinciale Staten onderstreepten bovendien de voorwaarde dat er geen bovengrondse leidingen moeten komen en vullen daarbij aan dat een alternatief kabeltracé met een bovengrondse kruising van de Oosterschelde en/of aansluitend een bovengronds kabeltracé over Tholen of Schouwen-Duiveland niet geaccepteerd wordt.

 

Aanbieden Borselse en Zeeuwse Voorwaarden aan het Rijk

In maart/april 2024 overhandigen de gemeente Borsele en de provincie Zeeland samen hun voorwaardenpakketten aan het Rijk. Het Rijk wordt gevraagd om voor het zomerreces van 2024 met een eerste inhoudelijke reactie te komen. In de tweede helft van 2024 gaan de gemeente Borsele en provincie Zeeland met het Rijk in gesprek over de voorwaarden. Het streven is dat er een Rijk-Regiopakket met maatregelen en afspraken ligt op het moment dat het Rijk de definitieve locatiekeuze voor de bouw van de twee nieuwe kerncentrales neemt. Dit is naar verwachting medio 2025.

 

Meer informatie over het provinciale pakket met voorwaarden en kansen vindt u op de website van de provincie Zeeland