VrijwilligersHuis Borsele

Het VrijwilligersHuis is de welzijnsorganisatie in de gemeente Borsele en is voor alle inwoners toegankelijk. Samen met de inwoners dragen wij zorg voor comfortabel en zelfstandig wonen en leven in de gemeente. Zoekt u hulp en weet u niet goed waar u moet beginnen? Neem contact op met het VrijwilligersHuis. Samen zoeken we een oplossing. Kijk voor meer informatie op onze website

Maaltijd Thuis Borsele

Kunt u (tijdelijk) niet meer koken? Geen nood. VrijwilligersHuis Borsele biedt u vijf dagen per week (maandag t/m vrijdag) een warme maaltijd. U kunt elke werkdag van de maaltijdservice gebruik maken, minder kan ook (met een minimum van drie dagen per week). Uw maaltijd wordt tussen 11.45 – 12.15 bij u thuis bezorgd. Nadat u zich heeft aangemeld, komt er een medewerker van VrijwilligersHuis bij u op bezoek. Natuurlijk kan een mantelzorger of cliëntondersteuner bij deze afspraak aanwezig zijn. Meer informatie over de maaltijdbezorging

Vrijwillige thuisadministratie

VrijwilligersHuis Borsele biedt hulp aan inwoners die moeite hebben met hun administratie. Bij het project 'Vrijwillige Thuisadministratie' kunnen inwoners van de gemeente Borsele een beroep doen op getrainde vrijwilligers. Zij komen bij de aanvragers thuis en brengen samen met hen de administratie op orde, vullen formulieren in of helpen hen met het aanvragen van een regeling.

Ouderen, alleenstaande ouders, jongeren die zelfstandig (zijn) gaan wonen of inwoners met financiële problemen kunnen een beroep doen op de vrijwilligers. De reden kan bijvoorbeeld zijn dat de aanvrager moeite heeft om online formulieren in te vullen, geen overzicht heeft in zijn inkomsten en uitgaven of niet weet op welke regelingen hij recht heeft. De vrijwilligers helpen om het overzicht terug te krijgen. Dit doen zij altijd samen met de inwoners, zodat zij na het steuntje in de rug weer zelf aan de slag kunnen. Voor meer informatie:  Vrijwillige Thuisadministratie – Vrijwilligershuis Borsele

Mantelzorg

Als u meer dan acht uur per week onbetaald zorg verleent aan een partner, familielid of kennis, bent u mantelzorger. Dit kan kortdurende of langdurige zorg zijn. Hoewel het zorgen voor een ander veel voldoening kan geven, is de zorgtaak vaak zwaar. Hoe dan ook heeft mantelzorg een grote invloed op uw leven. VrijwilligersHuis Borsele ondersteunt mantelzorgers. U kunt zich als mantelzorger registeren bij het VrijwilligersHuis. U krijgt dan informatie over relevante bijeenkomsten en activiteiten. Ook krijgt u op de Dag van de Mantelzorg een attentie of uitnodiging voor een leuke dag. Voor meer informatie: Mantelzorg – Vrijwilligershuis Borsele

Welzijnsmedewerker per dorp

In de gemeente Borsele heeft ieder dorp een welzijnsmedewerker van Borsele voor Elkaar die actief is in het dorp. Bij deze welzijnsmedewerker kunnen inwoners terecht met vragen en signalen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Meer informatie en de contactgegevens van de welzijnsmedewerker van uw dorp