Wat is de omgevingswet?

De Omgevingswet gaat over onze leefomgeving en hoe die wordt ingericht. Op deze pagina leest u meer over de Omgevingswet en hoe gemeente Borsele zich op deze wet voorbereidt. Nederland kent heel veel wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Een ingewikkeld geheel waarin bijna niemand meer de weg kan vinden en nieuwe ontwikkelingen onnodig lang duren. Daarom komt de Omgevingswet: één wet die alle 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving vereenvoudigt en bundelt, zoals op het gebied van wonen, mobiliteit, milieu, natuur, water en gezondheid. Het omgevingsrecht wordt niet alleen overzichtelijker en transparanter, ook biedt de Omgevingswet meer ruimte voor ideeën uit de samenleving. Dit komt doordat er meer algemene regels gaan gelden, in plaats van een gedetailleerd vergunningenstelsel.

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Als gemeente zijn we al langere tijd bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de wet. Zo werken we aan een omgevingsvisie voor Borsele. Deze visie werken we vervolgens uit in één omgevingsplan voor het gehele grondgebied van de gemeente Borsele. Dit doen we niet alleen, maar samen met inwoners, ondernemers en ketenpartners.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt, die van invloed is op de leefomgeving, krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden.  De Omgevingswet stimuleert aanvragers om hun omgeving van te voren te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. 

De voordelen van de Omgevingswet 

 • Eén Omgevingswet
  Meer samenhang in regels, meer overzicht.
   
 • Eén digitaal omgevingsloket 
  Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  Via de vergunningencheck zelf zien of een vergunning, meldings- of informatieplicht geldt.
    
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie
  Voor een goed plan is altijd ruimte als het plan past in het omgevingsplan van de gemeente. Past het plan niet in het omgevingsplan, maar is het wel wenselijk en haalbaar, dan is altijd overleg mogelijk.