Wat hoort wel en niet in het riool

Wat mag er wel en niet op het riool geloosd worden?

In het kort mogen alleen de drie P’s: poep, pies en wc- papier op het riool geloosd worden. Overige stoffen veroorzaken vaak verstoppingen en storingen.

Textiele doekjes en mondkapjes

Textiele doekjes, maandverbanden, tampons, condooms, mondkapjes en andere vaste afvalstoffen zoals etensresten en vet horen niet in het riool. Gooi ze in de grijze afvalcontainer. Afval in het riool veroorzaakt storingen. Textiele doekjes (natte wc-doekjes en billendoekjes) klitten samen en veroorzaken verstoppingen en storingen aan de rioolpompen van de gemeente en het waterschap. Gooi ze niet door het riool, ook al geeft de fabrikant soms anders aan.

Beton en vet in riolering

Het lozen van beton, (latex)verfresten en vet in de kolken veroorzaakt storingen en milieuproblemen. Daarom is lozing op de riolering verboden. De kosten voor het verwijderen van beton en vet kunnen hoog zijn en worden op de veroorzaker verhaald. Vet en olie zijn naast de natte wc-doekjes een groot probleem voor de werking van de riolering. Vet  kan ophopen waardoor de waterafvoer gestremd wordt. De kosten voor het verwijderen van vet uit het riool zijn hoog en werken kostenverhogend. Waar mogelijk worden de kosten op de dader verhaald. Op de site www.riool.info wordt aandacht besteed aan vet in het riool. Gebruikt vet kan in een gesloten verpakking in de grijze afvalbak gegooid worden. Ook bij milieustraten en sommige supermarkten kun je vet en olie inleveren. De afvalstoffen kunnen worden opgewerkt tot nieuwe dieselolie of kerosine.

Verf en andere afvalstoffen 

Met het mooie weer pakken meer mensen de verfkwast om hun huis te schilderen. Na de werkzaamheden worden de afvalstoffen regelmatig in de rioolkolken gegooid. Dit is niet de bedoeling!

Water van de riolering komt op de zuivering. De werking van de zuivering wordt door deze stoffen verstoord. Verf en terpentine hebben een penetrante lucht die ook bij de buren in huis kan komen.

Veel rioolkolken lozen regenwater direct op oppervlaktewater. Het is duidelijk dat deze chemische stoffen als ze op de rioolkolk geloosd worden ongezond zijn voor de vissen, kikkers, planten en vogels. Help het milieu een handje door deze stoffen in te leveren bij de milieustraat.

Handhaving en controle

Bedrijven en particulieren die de milieuregels aan hun laars lappen krijgen te maken met de politie en opsporingsambtenaren. Op eenvoudige overtredingen staat een sanctie van circa € 260. De schade kan ook op de dader verhaald worden. Dit zijn forse bedragen.

Achterhalen van veroorzaker

De onderhoudsmensen van de kolkenzuiger geven de melding door aan de binnendienst aan de hand van bijvoorbeeld recente bouwaanvragen en meldingen van buren is de dader dan vaak te achterhalen.

Kosten

Via een hogere rioolheffing moeten we deze kosten voor de storingen weer op de inwoners verhalen. Daarom zijn de drie P’s ook in uw belang. 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?

Als u vragen heeft dan kun u ze tijdens kantooruren stellen aan dhr. Meijers 06-52560924 of dhr. Joosten 06-52560925 van team Leefomgeving.