Werk

Participatiewet

GR de Bevelanden is het aanspreekpunt voor vragen over werk. Zij voeren voor ons ook de participatiewet uit. Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. De uitdaging is om zo veel mogelijk mensen uit deze doelgroepen te helpen bij het vinden van betaald werk. Als dat niet mogelijk is, vraagt de gemeente een tegenprestatie in de vorm van het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten.

Werkgevers

De samenwerking met werkgevers is cruciaal, want zij hebben de opdracht om meer mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. De gemeenten en de werkgevers zullen elkaar de komende jaren hard nodig hebben. Samen zorgen wij ervoor dat wij zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan kunnen helpen.

Op de website van GR de Bevelanden vindt u meer informatie over de diensten die de afdeling WIZ u kan bieden op het gebied van Werk, Inkomen en Zorg.