Werkwijze rattenbestrijding

Rattenbestrijding

Geen gif meer in de buitenlucht

De regelgeving over het gebruik van rodenticiden (gif) wordt steeds strenger. In de buitenlucht kunnen alleen nog maar rodenticiden ingezet worden onder zeer strenge voorwaarden. De reden voor deze strengere regelgeving zit in resistentievorming onder ratten, maar ook in de risico’s voor het milieu. Door deze ontwikkelingen moeten wij onze aanpak aanpassen en overgaan tot een nieuwe bestrijdingsmethode.

Nieuwe techniek

De basis van deze nieuwe techniek is, net als vroeger, de klem. Met het verschil dat deze nu in een speciaal ontworpen kunststof kistje is geplaatst. Daarnaast is er ruimte voor lokaas waarmee ratten ook gedetecteerd kunnen worden. Belangrijk is de locatie waar de val geplaatst wordt en natuurlijk de frequentie van controle van de klemmen. Op deze manier is de bestrijding uiterst effectief en doelgericht.

Particulieren/bedrijven

De gemeente Borsele voert bestrijding uit bij particulieren, zowel binnen als buiten. Bij agrarische bedrijven bestrijden wij niet, wel kan de ongediertebestrijder advies geven. Voor agrariërs geldt dat zij zelf een licentie kunnen halen voor de bestrijding van ratten. Ratten binnen Afhankelijk van de situatie wordt bekeken hoe de bestrijding wordt uitgevoerd. De rattenbestrijder heeft hiervoor twee opties:

Optie 1: Werken met de klem Met behulp van professionele klemmen, in een speciaal daarvoor bedoeld kistje, en professionele lokstof worden de ratten gevangen en gedood. Van de klant wordt verwacht dat zij een actieve rol spelen in de voortgang van de rattenbestrijding. Nu de juiste middelen op de juiste plek staan en de noodzakelijke instructies en adviezen door de ongediertebestrijder zijn gegeven, heeft u in principe voldoende handvaten om de bestrijding uit te voeren. De ongediertebestrijder komt regelmatig bij u langs om de voortgang te bespreken.

Optie 2: Werken met gif Er wordt divers detectiemateriaal geplaatst met speciaal lokaas op basis van professionele rodenticide (gif). Deze methode wordt gekozen, omdat het geschikt is voor de wat verder gevorderde problemen rondom ratten. De ongediertebestrijder zal meer aandacht schenken aan wering/preventie tijdens zijn bezoeken. U bent zelf verantwoordelijk voor grote of kleine mankementen aan uw woning en voor de slecht bereikbare plekken. De ongediertebestrijder zal u hierover alleen adviseren. De middelen die wij toepassen, mogen alleen worden ingezet door een ongediertebestrijder met een vakbekwaamheidsdiploma. Als de bestrijding is afgerond, wordt alles door hem weer opgeruimd en afgevoerd. Ook hierbij staat de veiligheid voorop. Wanneer er sprake is van kinderen of huisdieren zullen de middelen worden vergrendeld en op voor hen onbereikbare plekken worden geplaatst. Ratten buiten Bij het bestrijden van ratten buiten ligt de nadruk op het voorkomen van ratten, daarnaast zal er een bestrijding uitgevoerd worden met klemmen. In uitzonderlijke gevallen kan de rattenbestrijder het gebruik van rattengif inzetten. Hieraan zijn wel strikte voorwaarden verbonden.

Vaak bezoek van ratten?

Als u vaak te maken heeft met ratten is het verstandig om zelf kistjes aan te schaffen. Wij bieden u de mogelijkheid om via de gemeente de kistjes te kopen. Onze ongediertebestrijder komt ze persoonlijk bij u afgeven. Hij zal samen met u de kistjes op de juiste locaties plaatsen en u de nodige instructies en adviezen geven voor de meest efficiënte bestrijding. Belangrijk om te weten is dat met deze methode maar één bezoek door ons wordt afgelegd. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor de voortgang. Indien nodig mag u natuurlijk altijd een beroep doen op onze ongediertebestrijder.

Ratten via buren?

De oorzaak van een rattenprobleem kan ook verder weg liggen. Rattenoverlast die door de buren veroorzaakt lijkt te worden, vergt natuurlijk een aanpassing in de strategie. Dit hoeft geen probleem te vormen in het behalen van resultaat. Maar, het kan een enkele keer voorkomen dat een individueel probleem niet verholpen kan worden zonder medewerking van derden. Als de ongediertebestrijder dat ter plekke constateert, zullen met u de mogelijkheden besproken worden op basis van de situatie en de omstandigheden.

Veiligheidsnormen

Wij werken met gediplomeerde ongediertebestrijders. Ook de middelen die wij toepassen, voldoen aan de wetgeving en veiligheidseisen. De moderne bestrijdingsmiddelen kunnen en worden, ook met de aanwezigheid van kinderen en huisdieren, op veilige wijze toegepast. Voor meer informatie hierover kunt terecht bij onze ongediertebestrijder. 

Woningen

Bruine ratten komen woningen doorgaans binnen via oude en/of defecte rioleringen, of via niet goed sluitende deuren. Tijdens zachte winters komen bruine ratten overigens niet gauw naar de bebouwing toe, omdat er voor hen dan voldoende voedsel in de natuur aanwezig is. Etensresten, groente-afval dat via gootsteen en toiletafvoer in het riool verdwijnt, vormt voor de daar levende bruine ratten een ideale voedselbron. Het zijn vet-aanzettingen van onder andere jus en sauzen die de ratten aantrekken. Ook het niet goed opruimen van afval- en etensresten en het voeren van vogels in de tuin of eendjes in de vijver trekt ratten aan.

Schadelijk of niet?

Velen vragen zich af of ratten in de tuin schadelijk kunnen zijn. In principe valt het mee. Behalve de immateriële schade zoals de schrik of angst die velen hebben voor ratten zijn er niet direct schadelijke effecten die ze teweeg brengen. Ratten zijn geen agressieve dieren die voor gevaar zorgen. Wel moet men zich te allen tijde realiseren dat door contact met uitwerpselen, urine en speeksel van ratten, net als bij andere dieren bacteriën overgedragen kunnen worden die slecht zijn voor de gezondheid. De ziekte van Weil is de bekendste ziekte waar ratten bij betrokken zijn. Echter, de kans dat men hiermee besmet wordt door de aanwezigheid van ratten buitenshuis is erg klein. Het risico op deze ziekte is het grootst onder beroepsmatige vakmensen die veelvuldig op plekken komen waar ratten veel voorkomen zoals het riool of kruipruimte.

Wat kunt u zelf doen?

  • Leefmilieu zo ongunstig mogelijk maken door nestgelegenheid te verwijderen. 
  • Afval regelmatig weghalen, voedingsmiddelen wegzetten.
  • Toegangswegen (kapotte riolen, gaten in muren) dichten.
  • Klimplanten en bomen/takken ten minste 60 cm. van ramen houden.
  • Ventilatie-openingen in buitenmuren niet breder dan 2 cm.
  • Controleer of de ontluchtingsroosters in de muur niet kapot zijn en of de ventilatievoegen niet te groot zijn.
  • Plaatsen van bolroosters/bladvangers in de regenafvoer. Ratten kunnen aan de binnenkant van een regenpijp klimmen en komen zo boven in de dakgoot en zijn dan zo binnen in de spouwmuur of tussen het plafond en onder de verdiepingsvloer.